31 marca 2021
Iwona Wajner
Udostępnij

Wykaz nr11 do dzierżawy

Załącznik do zarządzenia nr  26/2021

z dnia 26.03.2021r.

 

WYKAZ Nr      11/2021

Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1990 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3:

 

L.p. Numer nieruchomości Powierzchnia do dzierżawy Klasa gruntu Księga wieczysta Przeznaczenie Opłata roczna Termin płatności
1 95 AM1 Ręków 0,7400ha RIIIb 130111 Rola 700zł/ha Wg umowy
2 378/1 AM1 Sulistrowice 100m2 PS III 130122 Uprawy ogrodnicze 0,20zł/m2 Wg umowy
3 3/16, 3/18 AM1  Sulistrowiczki 191m2 Dr 95341/4 Działka przylegająca do dz. letniskowej 4,00zł/m2 Wg umowy
4 243 AM1 Świątniki 150m2 Dr 270921/5 Uprawy ogrodnicze 0,20zł/m2 Wg umowy
5 234 AM 1 Świątniki 250m2 Dr 270921/5 Działka przylegająca do dz. mieszkaniowej 2,40zł/m2 Wg umowy
6 520 AM1 Rogów Sobócki 130m2 BZ 95744 Uprawy ogrodnicze 0,20zł/m2 Wg umowy
7 806/1 AM1 Sulistrowice 80m2 Dr 96508 Działka przylegająca do dz. letniskowej 4,00zł/m2 Wg umowy
8 279 AM1 Ręków 1000m2 IIIb 130106 Prawy ogrodnicze 0,20zł/m2 Wg umowy
9 61/2 AM3 Górka 53m2 Bo 97702 Parking 5,00zł/m2 Wg umowy
 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.