22 marca 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Wykaz nr 9 działek do dzierżawy

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 37/2018

Sobótka, 21.03.2018

W Y K A Z Nr 9/2018

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018r., poz.121,50), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech.

  1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 1009 AM 2, obręb Ślęża, powierzchnia 1000 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Bz; KW nr WR1K/179172/1. Przeznaczenie dzierżawy  uprawy rolnicze .

Wysokość opłaty: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 87/2 AM 1 obręb Kryształowice, powierzchnia 587 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Ps IV; KW nr WR1K/30313 Przeznaczenie dzierżawy – uprawy rolnicze.

Wysokość opłaty: 700zl/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 87/4 AM 1 obręb Kryształowice, powierzchnia 0,46 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Ps IV; KW nr WR1K/171484 Przeznaczenie dzierżawy – uprawy rolnicze.

Wysokość opłaty: 700zl/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

  1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 28/10 AM 1, obręb Mirosławice, powierzchnia 50,00 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Bi; KW nr WR1K/245112/7. Przeznaczenie dzierżawy – teren pod garaż.

Wysokość opłaty: 4,00zł/m2/rok + podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać 
w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami
, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.

Strona 4 z 3

Wykaz 1/2018 23.01.2018r.