23 marca 2021
Iwona Wajner
Udostępnij

wykaz nr 8 do dzierżawy

Załącznik do zarządzenia nr  23/2021

z dnia 18.03.2021r.

 

WYKAZ Nr      8/2021

Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1990 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3:

 

L.p. Numer nieruchomości Powierzchnia do dzierżawy Klasa gruntu Księga wieczysta Przeznaczenie Opłata roczna Termin płatności
1 33 AM 4 Strzeblów 0,0610ha Bp 128203 Rola 700zł/ha Wg umowy
2 1/1 AM1 Górka 500m2 Ł 240245/3 Uprawy ogrodnicze 0,20zł/m2 Wg umowy
3 2/9 AM 12 Sobótka 550m2 Ti 373677/1 Uprawy ogrodnicze 0,20zł/m2 Wg umowy
 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.