3 kwietnia 2019
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 7 do dzierżawy

                                                                                                     Załącznik do zarządzenia nr 32/2019   

Sobótka, 27.03.2019r.

W Y K A Z  Nr   7/2019

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz.2204,2348, Dz.U 2019,poz 270.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat trzech.

 1. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 14/11  AM 27,  obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 680 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIVa; KW nr WR1K/00094480  Przeznaczenie dzierżawy – uprawy ogrodnicze.

Wysokość opłaty: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 • Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 28/10 AM 16,  obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 100m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów B; KW nr WR1K/00123366  Przeznaczenie dzierżawy – działki przylegające do działek mieszkaniowych.

Wysokość opłaty: 2,40zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 • Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 14/2 AM 3,  obręb Górka powierzchnia do dzierżawy 68m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr; KW nr WR1K/00240239  Przeznaczenie dzierżawy – działki przylegające do działek mieszkaniowych.

Wysokość opłaty: 2,40zł/1m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 • Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 17 AM 6,  obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 100 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Bp; KW nr WR1K/00250170  Przeznaczenie dzierżawy – działki przylegające do działek mieszkaniowych.

Wysokość opłaty: 2,40zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 • Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 17 AM 6,  obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 127 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Bp; KW nr WR1K/00250170  Przeznaczenie dzierżawy – pod uprawy ogrodnicze

Wysokość opłaty: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 • Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 78/1 AM 2,  obręb Górka, powierzchnia do dzierżawy 100m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr; KW nr WR1K00240239  Przeznaczenie dzierżawy – działki przylegające do działek mieszkaniowych.

Wysokość opłaty: 2,40zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 • Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 35/5 AM 13,  obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 140m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr; KW nr WR1K/00243907  Przeznaczenie dzierżawy – działki przylegające do działek mieszkaniowych.

Wysokość opłaty: 2,40zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 • Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 10/10 AM 2,  obręb Górka, powierzchnia do dzierżawy 363m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIB; KW nr WR1K/00101363  Przeznaczenie dzierżawy – teren pod parking

Wysokość opłaty: 5,00zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 • Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 44/5 AM 17,  obręb Strzeblów, powierzchnia do dzierżawy 700m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIVA; KW nr WR1K/00128205 Przeznaczenie dzierżawy – uprawy ogrodnicze

Wysokość opłaty: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 1. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 4/9 AM 4,  obręb Górka, powierzchnia do dzierżawy 200m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr; KW nr WR1Kbrak  Przeznaczenie dzierżawy – działki przylegające do działek mieszkaniowych.

Wysokość opłaty: 2,40zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 1. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 794 AM 1,  obręb Sulistrowice, powierzchnia do dzierżawy 150m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr; KW nr WR1K/00096503  Przeznaczenie dzierżawy – działki przylegające do działek letniskowych.

Wysokość opłaty: 4,00zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 1. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 433/6 AM 1,  obręb Księginice Małe, powierzchnia do dzierżawy 112m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr; KW nr WR1K/00282448  Przeznaczenie dzierżawy – działki przylegające do działek letniskowych.

Wysokość opłaty: 4,00zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 1. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr  90/3AM 1,  obręb Księginice Małe, powierzchnia do dzierżawy 400m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów B; KW nr WR1K/00094555 Przeznaczenie dzierżawy – uprawy ogrodnicze

Wysokość opłaty: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 1. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 33/3 AM 1,  obręb Sulistrowice, powierzchnia do dzierżawy 3200m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów ŁIII; KW nr WR1K00136674  Przeznaczenie dzierżawy – pod działalność sportową.

Wysokość opłaty: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 1. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 95 AM 1,  obręb Ręków, powierzchnia do dzierżawy 0,74ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów PIII; KW nr WR1K/00130111  Przeznaczenie dzierżawy – uprawy rolnicze.

Wysokość opłaty: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 1. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 3/16, 3/18  AM 1,  obręb Sulistrowiczki, powierzchnia do dzierżawy 200 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr; KW nr WR1K/00095341. Przeznaczenie dzierżawy – działki przylegające do działek letniskowych.

Wysokość opłaty: 4,00zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 1. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr  279 AM 1,  obręb Ręków, powierzchnia do dzierżawy 1000m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIB; KW nr WR1K/00130106  Przeznaczenie dzierżawy – uprawy ogrodnicze.

Wysokość opłaty: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 1. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr  520 AM 1,  obręb Rogów Sobócki, powierzchnia do dzierżawy 250m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Bz; KW nr WR1K00095744  Przeznaczenie dzierżawy – uprawy ogrodnicze.

Wysokość opłaty: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 1. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr  243 AM 1,  obręb Świątniki, powierzchnia do dzierżawy 400m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr; KW nr WR1K/00270921  Przeznaczenie dzierżawy – działki przylegające do działek mieszkaniowych.

Wysokość opłaty: 2,40zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

  Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa,  pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.