26 lutego 2021
Iwona Wajner
Udostępnij

wykaz nr 7 do dzierżawy

Załącznik do zarządzenia nr  16/2021

z dnia 22.02.2021r.

 

WYKAZ Nr      7/2021

Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1990 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3:

 

L.p. Numer nieruchomości Powierzchnia do dzierżawy Klasa gruntu Księga wieczysta Przeznaczenie Opłata roczna Termin płatności
1 56/8 AM 3 Górka 172 Bp 94708 Uprawy ogrodnicze 0,20zł/m2 Wg umowy
2 87/2, 87/4 AM 1 obręb Kryształowice 5,187ha PsIV 30313

237684

Rola 700zł/ha Wg umowy
3 1009 AM 2 Ślęża 1,000ha BZ 179172 Rola 700zł/ha Wg umowy
4 3/16 AM1 Sulistrowiczki 35m2 Dr 95341/4 Działka przylegająca do dz. letniskowej 4,00zł/m2 Wg umowy
5 6/97 AM 1 Sulistrowiczki 150m2 RIV 273604/8 Działka przylegająca do dz. letniskowej 4,00zł/m2 Wg umowy
6 9 AM  31 Sobótka 3,4400ha PsIV brak Rola 700zł/ha Wg umowy
7 17 AM 6 Sobótka 100m2 Bp 250170/9 Działka przylegająca do dz. mieszkaniowej 2,40zł/m2 Wg umowy
8 17 AM 6 Sobótka 127m2 Bp 250170/9 Uprawy ogrodnicze 0,20zł/m2 Wg umowy
9 33/3 AM1 Sulistrowiczki 3200m2 Lz 136674 Działalność sportowa   Wg umowy
10 433/6 AM1 Przemiłów 112m2 Dr 282448/2 Działka przylegająca do dz. letniskowej 4,00zł/m2 Wg umowy
11 3/16 AM 1 Sulistrowiczki 38m2 Dr 5341/4 Działka przylegająca do dz. letniskowej 4,00zł/m2 Wg umowy
12 90/3 AM1 Księginice Małe 400m2 B 94555/0 Uprawy ogrodnicze 0,20zł/m2 Wg umowy
13 794 AM1 Sulistrowice 150m2 Dr 96503 Działka przylegająca do dz. letniskowej 4,00zł/m2 Wg umowy
14 28/10 AM 16 Sobótka 100m2 B 123366 Działka przyległa do dz. mieszkaniowej 2,40zł/m2 Wg umowy
15 2/9 AM 12 Sobótka 550m2 IT 373677/1 Uprawy ogrodnicze 0,20zł/m2 Wg umowy
16 32/3 AM1 Olbrachtowice 2035m2 R 94558/1 Rola 700zł/ha Wg umowy
17 32/4 AM1 Olbrachtowice 1496m2 R 94558/1 Rola 700zł/ha Wg umowy
 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.