28 lutego 2019
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

Wykaz nr 4 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2019

                                              Sobótka, 26.02.2019

W Y K A Z  Nr  4/2019

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204, poz. 2348, Dz. U. 2019r. poz. 270), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy.

  1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  dz. nr 1001/4 AM 1, obręb Ślęża, powierzchnia do dzierżawy 574 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Bi; KW nr WR1K/00238441/0. Przeznaczenie – obiekty związane z infrastrukturą. Wysokość opłaty: 10,00 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
  2. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  dz. nr 9 AM 31, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 3,4400 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów PsIV;  Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłaty: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
  3. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 118 AM-13, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 32 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – Dr; KW nr WR1K/00243907/3. Przeznaczenie – działka przylegająca do działek mieszkaniowych z ogrodami. Wysokość opłat: 2,40 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
  4. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  dz. nr 21/49 AM 17, obręb Strzeblów, powierzchnia do dzierżawy 300 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Lz; KW nr WR1K/00094657/5. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłaty: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
  5. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 73/2-73/4    AM 1, obręb Olbrachtowice, powierzchnia do dzierżawy 0,5353 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RII; KW nr 128210  Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłaty: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.