12 marca 2020
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

Wykaz nr 4 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 19/2020

                                              Sobótka, 04.03.2020

W Y K A Z  Nr  4/2020

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65;
zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 284.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

 1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 4/2 AM-14, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 233 m², oznaczenie klasy gruntów
  w ewidencji gruntów – Bp; KW nr 250170. Przeznaczenie – działka przylegająca do działek mieszkaniowych z ogrodami. Wysokość opłat: 2,40 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 2. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 33/2 AM-17, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 749 m², oznaczenie klasy gruntów
  w ewidencji gruntów – Bi; KW nr 94988. Przeznaczenie – handel i usługi. Wysokość opłat: 7,00 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 3. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 13 AM-30, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 150 m², oznaczenie klasy gruntów
  w ewidencji gruntów – S-RIVa; KW nr 100023. Przeznaczenie – handel i usługi. Wysokość opłat: 7,00 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat
  wg umowy.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6,
w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,
ul. Rynek1,  na okres 21 dni.