14 listopada 2018
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

Wykaz nr 37 nieruchomości do dzierżawy

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 127/2018

Sobótka, 13.11.2018

 

 

W Y K A Z  Nr 37/2018

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1693, poz.1669,i  poz. 1716), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

 

 1. Nieruchomość gruntowa –  nr 30 AM-3, obręb Górka, o pow. 173 m² użytki gruntowe i klasa – Dr, KW WR1K/00240239/8; Przeznaczenie – działka przyległa do działki mieszkaniowej z ogrodem. Wysokość opłat: 2,40 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 2. Nieruchomość gruntowa –  nr 30/1 AM-14, obręb Sobótka, o pow. 28 m² użytki gruntowe i klasa – B, KW WR1K/00133563/5; Przeznaczenie – teren pod garaż. Wysokość opłat: 4 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 3. Nieruchomość gruntowa –  nr 2/7 AM-12, obręb Sobótka, o pow. 550 m² użytki gruntowe i klasa – TI, KW 97138; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat:   0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 4. Nieruchomość gruntowa –  nr 14/11 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 430 m² użytki gruntowe i klasa – RIVa, KW 94480; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat:   0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 5. Nieruchomość gruntowa –  nr 44/5 AM-17, obręb Strzeblów, o pow. 830 m² użytki gruntowe i klasa – RIVa, KW 128205; Przeznaczenie – rola. Wysokość opłat: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 6. Nieruchomość gruntowa –  nr 10/15 AM-2, obręb Górka, o pow. 1276 m² użytki gruntowe i klasa – RIVa, KW 101362; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat:   0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 7. Nieruchomość gruntowa –  nr 131 AM-1, obręb Siedlakowice, o pow. 2400 m² użytki gruntowe i klasa – Dr, KW WR1K/00266915/9; Przeznaczenie – rola. Wysokość opłat:   700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 8. Nieruchomość gruntowa –  nr 10 AM-1, obręb Będkowice, o pow. 1800 m² użytki gruntowe i klasa – RV, KW 97568; Przeznaczenie – rola. Wysokość opłat: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 9. Nieruchomość gruntowa –  nr 2,7 AM-27, obręb Sobótka, o pow. 7,5363 ha użytki gruntowe i klasa – RIVa, KW 123759; Przeznaczenie – rola. Wysokość opłat: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 10. Nieruchomość gruntowa –  nr 77 AM-1, obręb Ręków, o pow. 0,5000 ha użytki gruntowe i klasa – RIIIa, KW 130118; Przeznaczenie – rola. Wysokość opłat: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 11. Nieruchomość gruntowa –  nr 500/19 AM-1, obręb Księginice Małe, o pow. 0,9000 ha użytki gruntowe i klasa – RIIIb, KW 95697; Przeznaczenie – rola. Wysokość opłat: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 12. Nieruchomość gruntowa –  nr 71/7 AM-1, obręb Świątniki, o pow. 0,2500 ha użytki gruntowe i klasa – RIIIa, KW 176997; Przeznaczenie – rola. Wysokość opłat:               700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 13. Nieruchomość gruntowa –  nr 97/3, 97/4 AM-1, obręb Strzegomiany,                     o pow. 0,7500 ha użytki gruntowe i klasa – RIIIa, KW WR1K/00262372/2; Przeznaczenie – rola. Wysokość opłat: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 14. Nieruchomość gruntowa –  nr 18/3 AM-31, obręb Sobótka, o pow. 89,63 m² użytki gruntowe i klasa – B, KW WR1K/00262372/2; Przeznaczenie – teren pod garaż. Wysokość opłat: 4 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 15. Nieruchomość gruntowa –  nr 18/3 AM-31, obręb Sobótka, o pow. 781 m² użytki gruntowe i klasa – B, KW WR1K/00262372/2; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat:   0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 16. Nieruchomość gruntowa –  nr 32/2-32/30  AM-12, obręb Sobótka,                          o pow. 2,9264 ha użytki gruntowe i klasa – RIIIa, KW WR1K/00080201/3; Przeznaczenie – rola. Wysokość opłat: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 17. Nieruchomość gruntowa –  nr 51/5 AM-15, obręb Sobótka, o pow. 120 m² użytki gruntowe i klasa – B, KW 94989; Przeznaczenie – teren pod garaż. Wysokość opłat:                4 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 18. Nieruchomość gruntowa –  nr 51/5 AM-15, obręb Sobótka, o pow. 300 m² użytki gruntowe i klasa – B, KW 94989; Przeznaczenie – działka przyległa do działki mieszkaniowej z ogrodem. Wysokość opłat: 2,40 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 19. Nieruchomość gruntowa –  nr 35 AM-17, obręb Sobótka, o pow. 150 m² użytki gruntowe i klasa – Bz, KW 94837; Przeznaczenie – teren pod garaż. Wysokość opłat:                4 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 20. Nieruchomość gruntowa –  nr 402/20-22 AM-1, obręb Robów Sobócki, o pow. 0,9000 ha użytki gruntowe i klasa – RIVa, KW 128624; Przeznaczenie – rola. Wysokość opłat: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 21. Nieruchomość gruntowa –  nr 227/1-2 AM-1, obręb Stary Zamek, o pow.             0,3440 ha użytki gruntowe i klasa – PIII, KW WR1K/00262373/9; Przeznaczenie – rola. Wysokość opłat: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 22. Nieruchomość gruntowa –  nr 33/2 AM-17, obręb Sobótka, o pow. 100 m² użytki gruntowe i klasa – Bi, KW 94988; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat:   0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

 

 

 Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie  Planowania, Rozwoju i Inwestycji, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.