14 listopada 2018
Beata Augustyniak
Udostępnij

Wykaz nr 37 do sprzedaży

W Y K A Z  Nr    37/2018

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz.121,ze zm .), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 500/1

AM 1, obręb Księginice Małe, powierzchnia 0,1157 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – ŁIII, RIIIb; KW nr WR1K/00095697/4.  Przeznaczenie w mpzp – pod zabudowę letniskową.

Cena: 75 000,00 zł

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 500/2

AM 1, obręb Księginice Małe, powierzchnia 0,1157 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – ŁIII, RIIIb; KW nr WR1K/00095697/4.  Przeznaczenie w mpzp – pod zabudowę letniskową

Cena: 70 000,00 zł

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 500/3

AM 1, obręb Ksieginice Małe, powierzchnia 0,0987 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – ŁIII,; KW nr WR1K/00095697/4.  Przeznaczenie w mpzp – pod zabudowę letniskową

Cena: 60 000,00 zł

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 500/4

AM 1, obręb Ksieginice Małe, powierzchnia 0,0961 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – ŁIII,RIVa; KW nr WR1K/00095697/4.  Przeznaczenie w mpzp – pod zabudowę letniskową

Cena: 60 000,00 zł

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 500/5

AM 1, obręb Ksieginice Małe, powierzchnia 0,880a, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – ŁIII,RIVa; KW nr WR1K/00095697/4.  Przeznaczenie w mpzp – pod zabudowę letniskową

Cena: 55 000,00 zł

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 500/6

AM 1, obręb Ksieginice Małe, powierzchnia 0,0884 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – ŁIII,RIVa; KW nr WR1K/00095697/4.  Przeznaczenie w mpzp – pod zabudowę letniskową

Cena: 55 000,00 zł

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 500/7
  AM 1, obręb Księginice Małe, powierzchnia 0,2001ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – ŁIII,RIIIb; KW nr WR1K/00095697/4.  Przeznaczenie w mpzp – pod zabudowę letniskową

Cena: 120 000,00 zł

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 500/8
  AM 1, obręb Księginice Małe, powierzchnia 0,1471ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – ŁIII, RIIIb; KW nr WR1K/00095697/4.  Przeznaczenie w mpzp – pod zabudowę letniskową

Cena: 90 000,00 zł

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 500/9

AM 1, obręb Księginice Małe, powierzchnia 0,1480ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – ŁIII,RIIIb, RIVa, RIVb; KW nr WR1K/00095697/4.  Przeznaczenie w mpzp – pod zabudowę letniskową

Cena: 95 000,00 zł

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 500/10 AM 1, obręb Księginice Małe, powierzchnia 0,1288ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – RIVa, RIVb; KW nr WR1K/00095697/4.  Przeznaczenie w mpzp – pod zabudowę letniskową

Cena: 80 000,00 zł

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 500/11 AM 1, obręb Księginice Małe, powierzchnia 0,0978ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – RIVa; KW nr WR1K/00095697/4.  Przeznaczenie w mpzp – pod zabudowę letniskową

Cena: 60 000,00 zł

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 500/12  AM 1, obręb Księginice Małe, powierzchnia 0,0659ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – RIVa; KW nr WR1K/00095697/4.  Przeznaczenie w mpzp – pod zabudowę letniskową

Cena: 40 000,00 zł

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 500/13 AM 1, obręb Księginice Małe, powierzchnia 0,0955ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – RIVa; KW nr WR1K/00095697/4.  Przeznaczenie w mpzp – pod zabudowę letniskową

Cena: 58 000,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa,  jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Dla  każdej  nieruchomości  , do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.