11 października 2018
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

Wykaz nr 34 nieruchomości do dzierżawy

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 108/2018

Sobótka, 04.10.2018

 

 

 

W Y K A Z  Nr 34/2018

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 50, poz. 121, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1693 i poz. 1669), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  nr 433/6 AM 1, obręb Księginice Małe, powierzchnia do dzierżawy 300m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów dr; KW WR1K/00282448/2. Przeznaczenie – działki przylegające do działek letniskowych.

Wysokość opłaty: 4,00 zł/m2/rok + podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 

 

 

 

 Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie  Planowania, Rozwoju i Inwestycji, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.