27 września 2018
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

Wykaz nr 32 nieruchomości do dzierżawy

Załącznik do zarządzenia nr 102 /2018

Sobótka, 24.09.2018

 

 

W Y K A Z  Nr  32/2018

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496 i poz. 1693), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

 

  1. Nieruchomość gruntowa –  nr 63 AM-11, obręb Strzeblów, o pow. 100 m² użytki gruntowe i klasa – B, KW WR1K/00094675/7; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
  2. Nieruchomość gruntowa –  nr 53/2 AM-2, obręb Górka, o pow. 100 m² użytki gruntowe i klasa -Dr, KW WR1K/00240239/8; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

 

 

 Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie  Planowania, Rozwoju i Inwestycji, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.