20 września 2018
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

Wykaz nr 31/2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik do zarządzenia nr 101 /2018

Sobótka, 19.09.2018

 

 

W Y K A Z  Nr  31/2018

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089 i poz. 1496), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

 

  1. Nieruchomość gruntowa –  nr 151 AM-1, obręb Wojnarowice, o pow. 2,0500 ha użytki gruntowe i klasa – RIIIb, RIVb, KW 164867; Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłat: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
  2. Nieruchomość gruntowa –  nr 417/3 AM-1, obręb Wojnarowice, o pow. 6,0000 ha użytki gruntowe i klasa – RIIIb, RIVb, RIVb, KW 114416; Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłat: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

 

 

 Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie  Planowania, Rozwoju i Inwestycji, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.