20 września 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Wykaz nr 30/2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik do zarządzenia nr 99/2018

Sobótka, 17.09.2018

 

 

W Y K A Z  Nr  30/2018

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089 i poz. 1496), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

 

  1. 16 AM-28, Sobótka, KW 94865, klasa gruntu- Bp
  2. 9 AM-27, Sobótka, WR1K/00250170/9, klasa gruntu- RIVa
  3. 84 AM-15, Sobótka, WR1K/00243907/3, klasa gruntu- Dr
  4. 38 AM-14, Sobótka, WR1K/00 243907/3, klasa gruntu- Dr
  5. 1 AM-33, Sobótka, WR1K/00240244/6, klasa gruntu- Bz
  6. 7 AM-32, Sobótka, WR1K/243907/3, klasa gruntu- Dr
  7. 90 AM-3, Górka, WR1K/00240246/0, klasa gruntu- Dr
  8. 72/4 AM-16, Sobótka, WR1K/00242773/7, klasa gruntu- Dr
  9. 342 AM-1, Rogów, KW 119934, klasa gruntu- PsIII

 

 

 

Wysokość opłaty będzie naliczona w wysokości 12 zł netto/pojemnik/rok + VAT 23%

 

 

 

 Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie  Planowania, Rozwoju i Inwestycji, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.