31 stycznia 2019
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

Wykaz nr 3 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/2019

                                              Sobótka, 25.01.2019

W Y K A Z  Nr  3/2019

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 i poz. 2348), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy.

  1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  dz. nr 44/5 AM 17, obręb Strzeblów, powierzchnia do dzierżawy 830 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIVa; KW 128205. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłaty: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
  2. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 33/2 AM-17, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 100 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – Bi, KW 94988; Przeznaczenie – działka przylegająca do działek mieszkaniowych z ogrodami. Wysokość opłat: 2,40 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
  3. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  dz. nr 1 AM 1, obręb Górka, powierzchnia do dzierżawy 2,0000 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów ŁIV; KW WR1K/00266915/9. Przeznaczenie – rola. Wysokość opłaty: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
  4. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  dz. nr 8 AM 10, obręb Strzeblów, powierzchnia do dzierżawy 1,3000 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIVa, RV, Lzr-RV, R-RVI, PsVI, Ws, N; KW 132088. Przeznaczenie – rola. Wysokość opłaty: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
  5. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 378/1 AM-1, obręb Sulistrowice, powierzchnia do dzierżawy 30 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – N, S-PsIII, Br-PsIII, KW 130122; Przeznaczenie –teren pod garaż. Wysokość opłat: 4,00 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie  Planowania, Rozwoju i Inwestycji, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.