20 września 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Wykaz nr 29/2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik do zarządzenia nr 99/2018

Sobótka, 17.09.2018

 

 

W Y K A Z  Nr  29/2018

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089 i poz. 1496), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

 

  1. Nieruchomość gruntowa –  nr 33 AM-5, obręb Sobótka, o pow. 45 m² użytki gruntowe i klasa – Dr, KW WR1K/00243907/3; Przeznaczenie – działka przyległa do działki mieszkaniowej z ogrodem. Wysokość opłat: 2,40zł/m2/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
  2. Nieruchomość gruntowa –  nr 63 AM-11, obręb Strzeblów, o pow. 100 m² użytki gruntowe i klasa – B, KW WR1K/00094675/7; Przeznaczenie – działka przyległa do działki mieszkaniowej z ogrodem. Wysokość opłat: 2,40zł/m2/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
  3. Nieruchomość gruntowa –  nr 53/2 AM-2, obręb Górka, o pow. 100 m² użytki gruntowe i klasa -Dr, KW WR1K/00240239/8; Przeznaczenie – działka przyległa do działki mieszkaniowej z ogrodem. Wysokość opłat: 2,40zł/m2/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
  4. Nieruchomość gruntowa –  nr 243 AM-1, obręb Rogów Sobócki, o pow. 0,4600 ha użytki gruntowe i klasa -Tr, KW WR1K/00132090; Przeznaczenie – działalność kół łowieckich. Wysokość opłat: 0,30zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

 

 

 Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie  Planowania, Rozwoju i Inwestycji, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.