31 sierpnia 2018
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 28 do sprzedaży działek

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 91/2018

Sobótka, 29.08.2018

W Y K A Z Nr 28/2018

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (
Dz. U. z 2018r., poz.121,ze zm .), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 151 AM 1, obręb Wojnarowice, powierzchnia 2,0500ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIb, RIVb;
  KW WR1K/00164867/29. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy przemysłowej i usługi

Cena nieruchomości: 750 000,00.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 417/3 AM 1, obręb Wojnarowice, powierzchnia 6,0000ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIb, RIVa, RIVb; KW WR1K/00114416/1. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy przemysłowej i usługi

Cena nieruchomości: 1 490 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 417/4 AM 1, obręb Wojnarowice, powierzchnia 16,5311ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIb, RIVa, RIVb; KW WR1K/00114416/1. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy przemysłowej i usługi

Cena nieruchomości: 3 200 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 73/2 AM 1, obręb Olbrachtowice, powierzchnia 0,1220ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RII; KW WR1K/00128210/8. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej

Cena nieruchomości: 65 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 73/3 AM 1, obręb Olbrachtowice, powierzchnia 0,1238ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RII; KW WR1K/00128210/8. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej

Cena nieruchomości: 65 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 73/4 AM 1, obręb Olbrachtowice, powierzchnia 0. 1654ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RII; KW WR1K/00128210/8. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej

Cena nieruchomości: 72 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 62/6 AM 1, obręb Księginice Małe, powierzchnia 0,0700ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów PsIII; KW WR1K/00250175/4. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej

Cena nieruchomości: 40 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 62/7 AM 1, obręb Księginice Małe, powierzchnia 0,0700ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów PsIII; KW WR1K/00079189/2. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej

Cena nieruchomości: 40 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 62/8 AM 1, obręb Księginice Małe, powierzchnia 0,0700ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów PsIII; KW WR1K/00079178/2. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej

Cena nieruchomości: 40 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 16/8 AM 2, obręb Górka, powierzchnia 0,0771ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIb; KW WR1K/00148632/8. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 70 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 4/1 AM 18, obręb Strzeblów, powierzchnia 0,1359ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIb; KW WR1K/00128910/5. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 105 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 4/3 AM 18, obręb Strzeblów, powierzchnia 0,1314ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIb, SIIIb; KW WR1K/00128910/5. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 100 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 4/5 AM 18, obręb Strzeblów, powierzchnia 0,1386ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIb, SIIIb, SIVa; KW WR1K/00128910/5. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 105 000,00 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Dla każdej nieruchomości do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Planowania, Rozwoju i Inwestycji, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.

Strona 2 z 2

Wykaz 28/2018 z dnia 29.08.2018r.