30 sierpnia 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Wykaz nr 27/2018 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik 1 do zarządzenia nr 91/2018

Sobótka, 29.08.2018

 

 

W Y K A Z  Nr  27/2018

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089 i poz. 1496) podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

 

 1. Nieruchomość gruntowa –  nr 17 AM 6, obręb Sobótka, o pow. 227 m² użytki gruntowe i klasa – BP, KW WR1K/00250170/9; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 2. Nieruchomość gruntowa –  nr 30 AM 3, obręb Górka, o pow. 125 m² użytki gruntowe i klasa – DR, KW WR1K/00240239/8; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 3. Nieruchomość gruntowa –  nr 3 AM 16, obręb Strzeblów, o pow. 680 m² użytki gruntowe i klasa – IIIB, KW 128909; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 4. Nieruchomość gruntowa –  nr 21/42 AM 17, obręb Strzeblów, o pow. 458 m² użytki gruntowe i klasa – IIIB, KW 94657; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 5. Nieruchomość gruntowa –  nr 4/2 AM 14, obręb Sobótka, o pow. 233 m² użytki gruntowe i klasa – BP, KW WR1K/00250170/9; Przeznaczenie – działka przyległa do działki mieszkaniowej z ogrodem. Wysokość opłat: 2,40zł/m2/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 6. Nieruchomość gruntowa –  nr 24 AM 12, obręb Strzeblów, o pow. 1097 m² użytki gruntowe i klasa – IIIB, KW 94650; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 7. Nieruchomość gruntowa –  nr 51/5 AM 17, obręb Sobótka, o pow. 50 m² użytki gruntowe i klasa – B, KW 136732; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 8. Nieruchomość gruntowa –  nr 72/4 AM 16, obręb Sobótka, o pow. 411 m² użytki gruntowe i klasa – BI, KW 94738; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 9. Nieruchomość gruntowa –  nr 11/3 AM 18, obręb Sobótka, o pow. 1 m² użytki gruntowe i klasa – N, KW 94876; Przeznaczenie – reklama. Wysokość opłat: 238 zł/m2/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 10. Nieruchomość gruntowa –  nr 52/2 AM 13, obręb Sobótka, o pow. 90 m² użytki gruntowe i klasa – IIIB, KW WR1K/00243907/3; Przeznaczenie – działka przyległa do działki mieszkaniowej z ogrodem. Wysokość opłat: 2,40zł/m2/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 11. Nieruchomość gruntowa –  nr 75/8 AM 28, obręb Sobótka, o pow. 500 m² użytki gruntowe i klasa – RIVA, KW WR1K/00250170/9; Przeznaczenie – działka przyległa do działki mieszkaniowej z ogrodem. Wysokość opłat: 2,40zł/m2/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 12. Nieruchomość gruntowa –  nr 75/8 AM 28, obręb Sobótka, o pow. 500 m² użytki gruntowe i klasa – RIVA, KW WR1K/00250170/9; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 13. Nieruchomość gruntowa –  nr 156 AM 1, obręb Wojnarowice, o pow. 1 000 m² użytki gruntowe i klasa – BZ, KW 170312; Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłat: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 14. Nieruchomość gruntowa –  nr 417/4 AM 1, obręb Wojnarowice, o pow. 16,5311 ha użytki gruntowe i klasa – IVA, KW 114416; Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłat: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 15. Nieruchomość gruntowa –  nr 195/2 AM 1, obręb Kunów, o pow. 0,590 ha użytki gruntowe i klasa – II, KW 174634; Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłat: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 16. Nieruchomość gruntowa –  nr 391/6 AM 1, obręb Rogów Sobócki, o pow. 1,5000ha użytki gruntowe i klasa – IVA, KW 95739; Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłat: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 17. Nieruchomość gruntowa –  nr 243/2 AM 1, obręb Będkowice, o pow. 0,6748ha użytki gruntowe i klasa – PIII, KW WR1K/00328891/7; Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłat: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 18. Nieruchomość gruntowa –  nr 618 AM 1, obręb Rogów Sobócki, o pow. 1,2500ha użytki gruntowe i klasa – IVA, KW 119937; Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłat: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 19. Nieruchomość gruntowa –  nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 AM 30, obręb Sobótka, o łącznej pow. 6,7601ha użytki gruntowe i klasa – RIVA, KW odpowiednio nr 100025/2, 100041/0, 100043/4, 100042/7, 100026/9, 80201/3; Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłat: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 20. Nieruchomość gruntowa –  nr 9 AM 30, oraz działki nr 76, 77, 78 AM 28 obręb Sobótka, o łącznej pow. 2,7540ha użytki gruntowe i klasa – RIVA, RIVB KW odpowiednio nr 94858/4, 80201/3, 80201/3, 100016/6; Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłat: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 21. Nieruchomość gruntowa –  nr 17/3, 17/4, 17/5 AM 2, obręb Sobótka, o łącznej pow. 0,767ha użytki gruntowe i klasa – RIVA, IVB KW odpowiednio nr 85561, 100020, 95016; Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłat: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 22. Nieruchomość gruntowa –  nr 1/4, 1/5, 1/6 AM 3, obręb Sobótka, o łącznej pow. 1,7521ha użytki gruntowe i klasa – RIVA, IVB KW odpowiednio nr 85561, 100018, 95014; Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłat: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 23. Nieruchomość gruntowa –  nr 462/16  AM 1, obręb Rogów Sobócki, o pow. 80 m² użytki gruntowe i klasa – PSIII, KW 95737; Przeznaczenie – działka przyległa do działki mieszkaniowej z ogrodem. Wysokość opłat: 2,40zł/m2/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 24. Nieruchomość gruntowa –  nr 462/16  AM 1, obręb Rogów Sobócki, o pow. 80 m² użytki gruntowe i klasa – PSIII, KW 95737; Przeznaczenie – Teren pod parking. Wysokość opłat: 5,00zł/m2/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

 

 

 

 

 

 Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie  Planowania, Rozwoju i Inwestycji, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.