16 lipca 2018
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

Wykaz nr 26 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Załącznik do zarządzenia 84/2018

Sobótka,10.07.2018r.

 

W Y K A Z  Nr    26/2018

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121,50,650), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Sobótka, przeznaczonej do dzierżawy.

 

 

 

  1. 792/1 AM-1, Sulistrowice, KW 96502, klasa gruntu- Bz

 

 

Wysokość opłaty będzie naliczona w wysokości 12 zł netto/pojemnik/rok + VAT 23%

 

 

 

 

  Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej  w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie  Planowania, Rozwoju i Inwestycji, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.