26 listopada 2020
Beata Augustyniak
Udostępnij

Wykaz nr 25 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik do Zarządzenia 137

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 10.11.2020 r.

WYKAZ nr 25/2020

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sobótka na okres 21 dni został wywieszony i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

 1. Nieruchomość gruntowa  –  dz. nr 618 AM 1, obręb Rogów Sobócki, o pow. 1,2500ha użytki gruntowe i klasa – IVA, KW 119937; Przeznaczenie – uprawy rolne. Wysokość opłat: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 97/3 i 4 AM 1, obręb Strzegomiany, powierzchnia 0,7500 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIa, KW WR1K/262372/2 . Przeznaczenie dzierżawy- uprawy rolnicze. Wysokość opłaty: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 500/19 AM 1, obręb Księginice Małe, powierzchnia 0,9000 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIb, KW WR1K/95697 Przeznaczenie dzierżawy- uprawy rolnicze. Wysokość opłaty: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 131AM 1, obręb Siedlakowice, powierzchnia 0,2400 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr , KW WR1K/266915/9. Przeznaczenie dzierżawy- uprawy rolnicze. Wysokość opłaty: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 77 AM 1, obręb Ręków, powierzchnia do dzierżawy 0,5000 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIa, KW WR1K/130118 . Przeznaczenie dzierżawy- uprawy rolnicze. Wysokość opłaty: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy. a

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 71/7 AM 1, obręb Świątniki, powierzchnia do dzierżawy 0,2500 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIa, KW WR1K/176997. Przeznaczenie dzierżawy- uprawy rolnicze. Wysokość opłaty: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 243/2 AM 1, obręb Będkowice, powierzchnia do dzierżawy 0,6748ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów PsIII, KW WR1K/328891/7. Przeznaczenie dzierżawy- uprawy rolnicze. Wysokość opłaty: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 30/3 AM 3, obręb Górka, powierzchnia do dzierżawy 0,0152 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr KW WR1K/240239/8 . Przeznaczenie dzierżawy- przylegające do mieszkaniowych. Wysokość opłaty: 2,40zł/m2/rok + podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 30/1 AM 14, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 0,0028 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów B; KW WR1K/133563/5 . Przeznaczenie dzierżawy- garaż. Wysokość opłaty: 4,00zł/m2/rok + podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 18/4 AM 31, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 0,0550 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów B; KW WR1K/00108173/0 . Przeznaczenie dzierżawy- uprawy ogrodnicze Wysokość opłaty: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 14/11 AM 27, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 0,0430 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIVa; KW WR1K/00094480 . Przeznaczenie dzierżawy- uprawy ogrodnicze. Wysokość opłaty: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 10/15 AM 2, obręb Górka, powierzchnia do dzierżawy 0,1276 ha oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIb, RIVa; KW WR1K/00101362 . Przeznaczenie dzierżawy- uprawy ogrodnicze. Wysokość opłaty: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 7, telefon (071) 3351234

 Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.