23 grudnia 2019
Beata Augustyniak
Udostępnij

Wykaz nr 24

Załącznik do zarządzenia nr 134/2019

Sobótka19.12.2019r.

W Y K A Z Nr 24/2019

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (
Dz. U. z 2018r., poz.2204,z późn.zm), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat trzech.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 678AM 1, obręb Rogów Sobócki, powierzchnia do dzierżawy 300m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów PsIII; KW nr WR1K/254564/6 Przeznaczenie dzierżawy place i składowiska. Wysokość opłaty: 5,00/m2/rok + obowiązujący podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 475/20 AM 1, obręb Księginice Małe, powierzchnia do dzierżawy 150m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów dr; KW nr WR1K/282448/2 Przeznaczenie dzierżawy – działki przylegające do działek letniskowych.

Wysokość opłaty: 4,00 zł/m2/rok plus obowiązujący podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.

Strona 2 z 1

Załącznik