14 października 2021
Iwona Wajner
Udostępnij

wykaz nr 23 do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia nr 97 /2021

z dnia 12.10.2021r.

 

WYKAZ Nr   23 /2021

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 1990  z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży.

 

L.p. Numer nieruchomości Powierzchnia do dzierżawy Klasa gruntu Księga wieczysta Przeznaczenie Cena
1 23/1 AM-17 Strzeblów 0,0790ha RIIIb 00094654/4 Tereny sadów i ogrodów- RO3 72 000zł
3 102 AM-3

Górka

0,0842ha Bp 00094695/3 Tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy – MN31. Polepszenie warunków działki sąsiedniej. 120 000zł
4 17 AM-6 Sobótka 0,0681ha Bp 00250170/9 Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności z zabudową usługową – MN\U4. Polepszenie warunków działki sąsiedniej. 97 000zł
5 5/136 AM-1 Sulistrowiczki 0,0269ha PsIV 00273604/8 Las lub zadrzewienia-ZL1. Polepszenie warunków działki sąsiedniej. 36 500zł
6 5/140 AM-1 Sulistrowiczki 0,0255ha PsIV 00273604/8 Tereny zabudowy letniskowej oraz las lub zadrzewienia – MNL,ZL1. Polepszenie warunków działki sąsiedniej. 34 500zł
7 5/139 AM-1 Sulistrowiczki 0,0262ha PsIV 00273604/8 Tereny zabudowy letniskowej oraz las lub zadrzewienia – MNL, ZL1. Polepszenie warunków działki sąsiedniej. 35 500zł
8 5/138 AM-1

Sulistrowiczki

0,0259ha PsIV 00273604/8 Las lub zadrzewienia – ZL1. Polepszenie warunków działki sąsiedniej. 35 000zł
9 5/137 AM-1 Sulistrowiczki 0,0394ha PsIV 00273604/8 Tereny zabudowy letniskowej oraz las lub zadrzewienia.  MNL, ZL1. Polepszenie warunków działki sąsiedniej. 55 000zł
10 915 AM-1 Sulistrowiczki 0,0229ha 00095364/1 Zabudowa letniskowa – MNL. Polepszenie warunków działki sąsiedniej. 33 500zł

Do powyższych cen nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT 23% z  wyłączeniem pozycji nr 1, 5,8

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa,  jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.