25 września 2020
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

wykaz nr 23 do dzierżawy

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 116 /2020

Sobótka, 25.09.2020

 

 

W Y K A Z  Nr  23/2020

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 65 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

 

 1. 16 AM-28, Sobótka, KW 94865, klasa gruntu- Bp
 2. 9 AM-27, Sobótka, WR1K/00250170/9, klasa gruntu- RIVa
 3. 84 AM-15, Sobótka, WR1K/00243907/3, klasa gruntu- Dr
 4. 1 AM-33, Sobótka, WR1K/00240244/6, klasa gruntu- Bz
 5. 7 AM-32, Sobótka, WR1K/243907/3, klasa gruntu- Dr
 6. 90 AM-3, Górka, WR1K/00240246/0, klasa gruntu- Dr
 7. 72/4 AM-16, Sobótka, WR1K/00242773/7, klasa gruntu- Dr
 8. 342 AM-1, Rogów, KW 119934, klasa gruntu- PsIII
 9. 80/1 AM-14, Sobótka, WR1K/00243907/3, klasa gruntu- Dr
 10. 1 AM-33, Sobótka, WR1K/00240244/6, klasa gruntu- Ba, Bz
 11. 118 AM-13, Sobótka, WR1K/00243909/3, klasa gruntu- Dr
 12. 65 AM-17, Sobótka, WR1K/00243907/3, klasa gruntu- Dr
 13. 10 AM-3, Sobótka, WR1K/00243907/3, klasa gruntu- Dr
 14. 26 AM-28, Sobótka, WR1K/00243907/3, klasa gruntu- Dr
 15. 147 AM-1, Górka, KW 114069, klasa gruntu- Dr
 16. 55 AM-17, Strzeblów, WR1K/00243906/6, klasa gruntu- Dr
 17. 17 AM-12, Strzeblów, KW 128911, klasa gruntu- Bp
 18. 792/1 AM-1, Sulistrowice, KW 96502, klasa gruntu- Bz
 19. 653/5 AM-1, Rogów Sobócki, KW- brak danych, klasa gruntu- Dr
 20. 122 AM-1, Garncarsko, WR1K/00250171/6, klasa gruntu- Dr
 21. 145 AM-1, Strzegomiany, KW 20082, klasa gruntu- B

 

 

 

Wysokość opłaty będzie naliczona w wysokości 12 zł netto/pojemnik/rok + VAT 23%

 

 

 

 Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, w Referacie  Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00
do 15.00, telefon (071) 3351234

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres
21 dni.