25 września 2020
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

wykaz nr 22 do dzierżawy

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 116/2020

Sobótka, 25.09.2020

 

 

W Y K A Z  Nr  22/2020

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 65 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

 

 

 

 1. Nieruchomość gruntowa –  nr 17 AM 6, obręb Sobótka, o pow. 227 m² użytki gruntowe
  i klasa – BP, KW WR1K/00250170/9; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 2. Nieruchomość gruntowa –  nr 30 AM 3, obręb Górka, o pow. 125 m² użytki gruntowe
  i klasa – DR, KW WR1K/00240239/8; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 3. Nieruchomość gruntowa –  nr 3 AM 16, obręb Strzeblów, o pow. 680 m² użytki gruntowe
  i klasa – IIIB, KW 128909; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 4. Nieruchomość gruntowa –  nr 24 AM 12, obręb Strzeblów, o pow. 1097 m² użytki gruntowe i klasa – IIIB, KW 94650; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 5. Nieruchomość gruntowa –  nr 51/5 AM 17, obręb Sobótka, o pow. 50 m² użytki gruntowe
  i klasa – B, KW 136732; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 6. Nieruchomość gruntowa –  nr 72/4 AM 16, obręb Sobótka, o pow. 411 m² użytki gruntowe i klasa – BI, KW 94738; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 7. Nieruchomość gruntowa –  nr 11/3 AM 18, obręb Sobótka, o pow. 1 m² użytki gruntowe
  i klasa – N, KW 94876; Przeznaczenie – reklama. Wysokość opłat: 238 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 8. Nieruchomość gruntowa  –  nr 75/8 AM 28, obręb Sobótka, o pow. 500 m² użytki gruntowe i klasa – RIVA, KW WR1K/00250170/9; Przeznaczenie – działka przyległa do działki mieszkaniowej z ogrodem. Wysokość opłat: 2,40zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 9. Nieruchomość gruntowa –  nr 75/8 AM 28, obręb Sobótka, o pow. 500 m² użytki gruntowe i klasa – RIVA, KW WR1K/00250170/9; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 10. Nieruchomość gruntowa –  nr 156 AM 1, obręb Wojnarowice, o pow. 1000 m² użytki gruntowe i klasa – BZ, KW 170312; Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłat: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 11. Nieruchomość gruntowa –  nr 195/2 AM 1, obręb Kunów, o pow. 0,590 ha użytki gruntowe i klasa – II, KW 174634; Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłat: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 12. Nieruchomość gruntowa –  nr 391/6 AM 1, obręb Rogów Sobócki, o pow. 1,5000ha użytki gruntowe i klasa – IVA, KW 95739; Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłat: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 13. Nieruchomość gruntowa –  nr 17/3, 17/5 AM 2, obręb Sobótka, o łącznej pow. 0,3114ha użytki gruntowe i klasa – RIVA, IVB KW odpowiednio nr 85561, 95016; Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłat: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 14. Nieruchomość gruntowa –  nr 1/4, 1/6 AM 3, obręb Sobótka, o łącznej pow. 0,6599ha użytki gruntowe i klasa – RIVA, IVB KW odpowiednio nr 85561, 95014; Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłat: 700zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 15. Nieruchomość gruntowa –  nr 33 AM-5, obręb Sobótka, o pow. 45 m² użytki gruntowe
  i klasa – Dr, KW WR1K/00243907/3; Przeznaczenie – działka przyległa do działki mieszkaniowej
  z ogrodem. Wysokość opłat: 2,40zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 16. Nieruchomość gruntowa –  nr 63 AM-11, obręb Strzeblów, o pow. 100 m² użytki gruntowe i klasa – B, KW WR1K/00094675/7; Przeznaczenie – działka przyległa do działki mieszkaniowej
  z ogrodem. Wysokość opłat: 2,40zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 17. Nieruchomość gruntowa –  nr 53/2 AM-2, obręb Górka, o pow. 20 m² użytki gruntowe
  i klasa – Dr, KW WR1K/00240239/8; Przeznaczenie – teren pod parking.
  Wysokość opłat: 5,00zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 18. Nieruchomość gruntowa –  nr 53/2 AM-2, obręb Górka, o pow. 100 m² użytki gruntowe
  i klasa -Dr, KW WR1K/00240239/8; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 19. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako nr 433/6 AM 1, obręb Księginice Małe, powierzchnia do dzierżawy 300m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów dr; KW WR1K/00282448/2. Przeznaczenie – działki przylegające do działek letniskowych. Wysokość opłaty: 4,00 zł/m²/rok + podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 20. Nieruchomość gruntowa –  nr 475/2 AM 1, obręb Przemiłów, o pow. 75 m²  użytki gruntowe i klasa – Dr; przeznaczenie – działki przylegające do działek letniskowych. Wysokość opłat: 4,00 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 21. Nieruchomość gruntowa –  nr 227/1-2 AM-1, obręb Stary Zamek, o pow. 0,3440 ha użytki gruntowe i klasa – PIII, KW WR1K/00262373/9; Przeznaczenie – rola. Wysokość opłat: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 22. Nieruchomość gruntowa –  nr 462/16 AM-1, obręb Rogów Sobócki, o pow. 80 m² użytki gruntowe i klasa – PsIII, KW 95737; Przeznaczenie – teren pod parking.
  Wysokość opłat: 5,00zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 23. Nieruchomość gruntowa –  nr 272/6 AM-1, obręb Strzegomiany, o pow. 2,0400 ha użytki gruntowe i klasa – RIIIa, KW WR1K/00262372/2; Przeznaczenie – rola. Wysokość opłat: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 24. Nieruchomość gruntowa –  nr 12/2 AM 6, obręb Sobótka, o pow. 552 m² użytki gruntowe
  i klasa – Bi, RIIIb, RIVa, KW WR1K/00240243/9; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 25. Nieruchomość gruntowa –  nr 252/2 AM-1, obręb Rogów Sobócki, o pow. 0,5500 ha użytki gruntowe i klasa – RIVa, KW WR1K/00254564/6; Przeznaczenie – rola. Wysokość opłat: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 26. Nieruchomość gruntowa –  nr 78/5 AM 2, obręb Górka, o pow. 65 m² użytki gruntowe
  i klasa – Dr, KW WR1K/00240239/8; Przeznaczenie – działka przyległa do działki mieszkaniowej
  z ogrodem. Wysokość opłat: 2,40zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 27. Nieruchomość gruntowa –  nr 45/1 AM-6, obręb Górka, o pow. 200 m² użytki gruntowe
  i klasa –Ws, LsIV, KW WR1K/00094639/3; Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 28. Nieruchomość gruntowa –  nr 62 AM-4, obręb Strzeblów, o pow. 0,6435 ha użytki gruntowe i klasa – LzrIII, KW WR1K/00246028/8; Przeznaczenie – rola. Wysokość opłat:
  700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

 

  Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, w Referacie  Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.