3 września 2021
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 21 nieruchomości do sprzedaży

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 85/2021

z dnia 26.08.2021r.

WYKAZ Nr 21 /2021

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 1990 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży.

L.p

Numer nieruchomości

niezabudowanej

Powierzchnia

Klasa gruntu

Księga wieczysta

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

1

28/15, 28/22
AM 16 obręb Sobótka

łącznie 910m2

Bp, RIVa RV, SV

WR1K

123366/1

C-MN 5 -Zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności

122 900zł

2

28/17
AM 16 obręb Sobótka

1009m2

Bp, PSV

WR1K

123366/1

C-MN 5 -Zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności

136 200zł

3

28/18
AM 16 obręb Sobótka

952m2

Bp, SV, PSV

WR1K

123366/1

C-MN 5 -Zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności

128 500zł

4

28/19
AM 16 obręb Sobótka

1064

SV

WR1K

123366/1

C-MN 5 -Zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności

143 600zł

5

11/4
AM 18 obręb Sobótka

1296m2

N

WR1K 94876/6

D-MN 8 -Zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności

162 000zł

6

11/7
AM 18 obręb Sobótka

1835m2

N

WR1K 94876/6

D-MN 8 -Zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności

229 400zł

7

111/1
AM 18 obręb Sobótka

1450m2

Bp

WR1K 80162/7

D-MN 8 -Zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności

181 300zł

8

111/2
AM 18 obręb Sobótka

1838m2

PSIV

WR1K 80162/7

D-MN 8 -Zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności

229 800zł

9

107/2
AM 18 obręb Sobótka

2026m2

N

WR1K 80154/8

D-MN 8 -Zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności

253 300zł

10

98
AM 18 obręb Sobótka

1178m2

RIVb

WR1K 80153/1

D-MN 8 -Zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności

147 300zł

Do powyższych cen nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT 23%.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.