25 września 2020
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

wykaz nr 21 do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia nr  112/20

Sobótka, 23.09.2020

 

 

 

W Y K A Z  Nr   21/2020

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 65 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 11/7 AM-18, obręb Sobótka, pow. 1835 m², klasa gruntów – N ; KW nr WR1K/00094876/6. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 158 000zł plus VAT 23%
 2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 11/6 AM-18, obręb Sobótka, pow. 1027 m², klasa gruntów – N ; KW nr WR1K/00094876/6. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 95 000zł plus VAT 23%
 3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 11/5 AM-18, obręb Sobótka, pow. 1145 m², klasa gruntów – N ; KW nr WR1K/00094876/6. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 105 000zł plus VAT 23%
 4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 11/4 AM-18, obręb Sobótka, pow. 1296 m², klasa gruntów – N ; KW nr WR1K/00094876/6. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 112 000zł plus VAT 23%
 5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 14/1 AM-19, obręb Sobótka, pow. 1,4892 ha, klasa gruntów– R-RV, R-RVI, R-RIVa; KW nr WR1K/0094986/0. Przeznaczenie – tereny zabudowy przemysłowej. Cena: 550 000zł plus VAT 23%
 6. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 14/2 AM-19, obręb Sobótka, pow. 1,8144 ha, klasa gruntów– R-RV, R-RVI, R-RIVa, R-RIIIb; KW nr WR1K/0094986/0. Przeznaczenie – tereny zabudowy przemysłowej. Cena: 650 000zł plus VAT 23%
 7. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 35 AM-12, obręb Sobótka, pow. 0,7053 ha, klasa gruntów– R-IIIa, R-IIIb; KW nr WR1K/00132089/1. Przeznaczenie – tereny zabudowy usługowej. Cena: 490 000zł plus VAT 23%
 8. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 379/4 AM-1, obręb Księginice Małe,
  1405 m², klasa gruntów– RIVb, PsIV; KW nr WR1K/00095715/7. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 130 000zł plus VAT 23%
 9. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 164/6 AM-1, obręb Wojnarowice, pow.
  3098 m², klasa gruntów – PsIII; KW nr WR1K/00275987/0. Przeznaczenie – teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej niskiej intensywności. Cena: 115 000zł plus VAT 23%
 10. Nieruchomość gruntowa zabudowana dz. nr 164/5 AM-1, obręb Wojnarowice,
  706 m², klasa gruntów – Br-PsIII; KW nr WR1K/00275987/0. Przeznaczenie – teren zabudowy zagrodowej lub mieszkaniowej niskiej intensywności. Cena: 41 000zł
 11. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 89 AM-1, obręb Mirosławice, pow. 0,1100 ha, klasa gruntów– ŁIII; KW nr WR1K/00114636/9. Przeznaczenie – tereny zabudowy usługowej. Cena: 47 000zł plus VAT 23%
 12. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 90 AM-1, obręb Mirosławice, pow. 0,1600 ha, klasa gruntów– ŁIII; KW nr WR1K/00114637/6. Przeznaczenie – tereny zabudowy usługowej. Cena: 66 000zł plus VAT 23%
 13. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 95/2 AM-1, obręb Kryształowice,
  662 m², klasa gruntów – PsIV; KW nr WR1K/00247021/6. Przeznaczenie – teren zabudowy zagrodowej z towarzyszeniem usług. Cena: 35 000zł plus VAT 23%
 14. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 4/1 AM-3, obręb Górka, pow. 795 m², klasa gruntów – Bp; KW nr WR1K/00139550/3. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej. Cena nieruchomości: 80 000,00 zł. plus VAT 23%
 15. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 14/2 AM-3, obręb Górka, pow. 68 m², klasa gruntów – Bp; KW nr WR1K/00139550/3. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej. Cena nieruchomości: 8 500,00 zł. plus VAT 23%
 16. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 30/1 AM-3, obręb Górka, pow. 182 m², klasa gruntów – dr; KW nr WR1K/00240239/8. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej. Cena nieruchomości:  16 500,00 zł. plus VAT 23%
 17. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 30/2 AM-3, obręb Górka, pow. 40 m², klasa gruntów – dr; KW nr WR1K/00240239/8. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej. Cena nieruchomości:  4 300,00 zł. plus VAT 23%
 18. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 30/3 AM-3, obręb Górka, pow. 152 m², klasa gruntów – dr; KW nr WR1K/00240239/8. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej. Cena nieruchomości: 14 600,00 zł. plus VAT 23%
 19. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 30/4 AM-3, obręb Górka, pow. 188 m², klasa gruntów – dr; KW nr WR1K/00240239/8. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej. Cena nieruchomości: 18 000,00 zł. plus VAT 23%
 20. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 30/5 AM-3, obręb Górka, pow. 117 m², klasa gruntów – dr; KW nr WR1K/00240239/8. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej. Cena nieruchomości: 11 400,00 zł. plus VAT 23%
 21. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 30/6 AM-3, obręb Górka, pow. 86 m², klasa gruntów – dr; KW nr WR1K/00240239/8. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej. Cena nieruchomości: 8 600,00 zł. plus VAT 23%
 22. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 30/7 AM-3, obręb Górka, pow. 197 m², klasa gruntów – dr; KW nr WR1K/00240239/8. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej. Cena nieruchomości: 18 800,00 zł. plus VAT 23%
 23. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 30/8 AM-3, obręb Górka, pow. 101 m², klasa gruntów – dr; KW nr WR1K/00240239/8. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej. Cena nieruchomości: 10 000,00 zł. plus VAT 23%
 24. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 30/9 AM-3, obręb Górka, pow. 63 m², klasa gruntów – dr; KW nr WR1K/00240239/8. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej. Cena nieruchomości: 6 500,00 zł. plus VAT 23%
 25. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 30/10 AM-3, obręb Górka, pow. 77 m², klasa gruntów – dr; KW nr WR1K/00240239/8. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej. Cena nieruchomości: 7 700,00 zł. plus VAT 23%

 

 

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 11/3 AM-13, obręb Sobótka, pow. 129 m², klasa gruntów- dr; KW nr WR1K/00243907/3. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej. Cena nieruchomości: 15 000,00 zł. plus VAT 23%
 2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 80 AM-13, obręb Sobótka, pow. 204 m², klasa gruntów- Bp; KW nr WR1K/00250170/9. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Sprzedaż na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej. Cena nieruchomości: 25 000,00 zł. plus VAT 23%

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa,  jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Dla  każdej nieruchomości niezabudowanej, do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT
w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.