15 listopada 2019
Beata Augustyniak
Udostępnij

Wykaz nr 21 do dzierżawy

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 116/2019

Sobótka, 30.10.2019r.

W Y K A Z Nr 21/2019

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (
Dz. U. z 2018r., poz.2204,z późn.zm), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat trzech.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 248AM 1, obręb Świątniki, powierzchnia do dzierżawy 350m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów dr; KW nr WR1K/270921/5 Przeznaczenie dzierżawy –działki przylegające do działek mieszkaniowych.Wysokość opłaty: 2,40zl/m2/rok + obowiązujący podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 578 AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia do dzierżawy 200m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów dr; KW nr WR1K/00250177/8 Przeznaczenie dzierżawy – działki przylegające do działek mieszkaniowych.

Wysokość opłaty: 2,40 zł/m2/rok plus obowiązujący podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 7/2 AM 2, obręb Górka, powierzchnia do dzierżawy 100m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów R; KW nr WR1K/00094694 Przeznaczenie dzierżawy – teren na parking.

Wysokość opłaty: 5,00zł/m2/rok plus obowiązujący podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 39/3 AM 2, obręb Świątniki, powierzchnia do dzierżawy 150m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Bz; KW nr WR1K/00245113/4 Przeznaczenie dzierżawy – stawy i wody stojące.

Wysokość opłaty: 1,00zł/m2/rok plus obowiązujący podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 39/3 AM 2, obręb Świątniki, powierzchnia do dzierżawy 0,0850ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Bz; KW nr WR1K/00245113/4 Przeznaczenie dzierżawy – uprawy rolne

Wysokość opłaty: 700,00zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.

Strona 2 z 1

Wykaz 15/2019