23 maja 2018
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

Wykaz nr 21/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia nr   60/2018

Sobótka, 22.05.2018

 

 

 

W Y K A Z  Nr    21/2018

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121, 50, 650), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 38 AM-30, ul. Świętej Anny, obręb Sobótka,
    2599  m2, klasa gruntów – RIVa ; KW nr WR1K/00100035/5. Działka jest nieogrodzona i  porośnięta trawą.  Przeznaczenie – zabudowa usługowa, częściowo teren dróg publicznych- ulic dojazdowych. Cena: 252 500 plus VAT 23%
  2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32 AM-30, ul. Świętej Anny, obręb Sobótka,
    401  m2, klasa gruntów – RIVa ; KW nr WR1K/00100029/0. Działka jest nieogrodzona i porośnięta trawą.  Przeznaczenie – zabudowa usługowa, częściowo teren dróg publicznych- ulic dojazdowych. Cena: 41 500 plus VAT 23%

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa,  jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Dla  każdej nieruchomości, do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,
w Referacie Planowania, Rozwoju i Inwestycji, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.