29 lipca 2020
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

Wykaz nr 20 do dzierżawy

Załącznik do zarządzenia nr 88/2020

                                              Sobótka, 22.07.2020

W Y K A Z  Nr  20/2020

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(t.j. Dz. U. z 2020, poz. 65 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

 1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 45/1 AM-6, obręb Górka, powierzchnia do dzierżawy 250 m², oznaczenie klasy gruntów
  w ewidencji gruntów– LsIV, Ws; KW- WR1K/94639/3. Przeznaczenie– działki przylegające do działek mieszkaniowych. Wysokość opłat: 2,40 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 2. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 52/2 AM-13, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 350 m², oznaczenie klasy gruntów
  w ewidencji gruntów– Dr; KW nr WR1K/00243907/3. Przeznaczenie– handel
  i usługi. Wysokość opłat: 7,00 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 3. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 23 AM-6, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 30 m², oznaczenie klasy gruntów
  w ewidencji gruntów – W; KW- brak danych. Przeznaczenie –garaż. Wysokość opłat: 4,00 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 4. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 23 AM-6, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 200 m², oznaczenie klasy gruntów
  w ewidencji gruntów– W; KW- brak danych. Przeznaczenie– uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 5. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 52/2 AM-13, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 350 m², oznaczenie klasy gruntów
  w ewidencji gruntów– Dr; KW nr WR1K/00243907/3. Przeznaczenie – działki przylegające do działek mieszkaniowych. Wysokość opłat: 2,40 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6,
w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka,
ul. Rynek1,  na okres 21 dni.