2 października 2019
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

Wykaz nr 20/2019 nieruchomości do dzierżawy

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 109/2019

                                              Sobótka, 30.09.2019

W Y K A Z  Nr  20/2019

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204, poz. 2348, Dz. U. 2019r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589 i poz. 1716), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat..

 1. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 12/1 AM-17, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 102 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – BP; KW nr 94999. Przeznaczenie – działka przylegająca do działek mieszkaniowych                     z ogrodami. Wysokość opłat: 2,40 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 2. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  dz. nr 116/3 AM 3, obręb Górka, powierzchnia do dzierżawy 31 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów BP; KW nr 94645. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłaty: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 3. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako  dz. nr 17/3 AM 17, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 70 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr; KW nr 245111. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłaty: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 4. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 12/7 AM-29, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 150 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – PsV; KW nr 94867. Przeznaczenie – handel i usługi. Wysokość opłat: 7,00 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 5. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 9 AM-31, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 50 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – RV; Przeznaczenie – handel i usługi. Wysokość opłat: 7,00 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy
 6. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 16/1 AM-17, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 125 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – W; KW nr 282419. Przeznaczenie – place i składowiska. Wysokość opłat: 5,00 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy
 7. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 16/1 AM-17, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 150 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – W; KW nr 282419. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłaty: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 8. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 80/2 AM-14, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 49 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – Dr; KW nr 243907. Przeznaczenie – działka przylegająca do działek mieszkaniowych z ogrodami. Wysokość opłat: 2,40 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 9. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 12/2 AM-6, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 1255 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – RIII; KW nr 240243. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłaty: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 10. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 30 AM-3, obręb Górka, powierzchnia do dzierżawy 220 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – Dr; KW nr 240239. Przeznaczenie – działka przylegająca do działek mieszkaniowych                      z ogrodami. Wysokość opłat: 2,40 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 11. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 25/10 AM-15, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 29 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – Bi; KW nr 94832. Przeznaczenie – teren pod garaż. Wysokość opłat: 4,00 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy
 12. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 44/5 AM-17, obręb Strzeblów, powierzchnia do dzierżawy 2125 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – RIVA; KW nr 128205. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłaty: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 13. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 78/1 AM-2, obręb Górka, powierzchnia do dzierżawy 120 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – Dr; KW nr 240239. Przeznaczenie – działka przylegająca do działek mieszkaniowych                     z ogrodami. Wysokość opłat: 2,40 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 14. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 59/1 AM-28, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 100 m², oznaczenie klasy gruntów                        w ewidencji gruntów – Dr; KW nr 243907. Przeznaczenie – działka przylegająca do działek mieszkaniowych z ogrodami. Wysokość opłat: 2,40 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 15. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 659/19 AM-1, obręb Sulistrowiczki, powierzchnia do dzierżawy 124 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – Bz; KW nr 95376. Przeznaczenie – działka przylegająca do działek mieszkaniowych z ogrodami. Wysokość opłat: 2,40 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 16. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 85 AM-28, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 587 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – Bp; KW nr 94875. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 17. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 189 AM-1, obręb Górka, powierzchnia do dzierżawy 1437 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – RIIIB, PsIV ; KW nr 114069. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 18. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 3 AM-16, obręb Strzeblów, powierzchnia do dzierżawy 2235 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – RIIIB, RIVA, RV ; KW nr 128909. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 19. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 28/13 AM-16, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 2000 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – RIIIB, RIVA, RV, PsV, Bp ; KW nr 123366. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 20. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 33 AM-5, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 49 m², oznaczenie klasy gruntów                        w ewidencji gruntów – Dr; KW nr 243907. Przeznaczenie – działka przylegająca do działek mieszkaniowych z ogrodami. Wysokość opłat: 2,40 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 21. Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 378/1 AM-1, obręb Sulistrowice, powierzchnia do dzierżawy 10 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – PsIII; KW nr 130122. Przeznaczenie – place i składowiska. Wysokość opłat: 5,00 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 378/1 AM-1, obręb Sulistrowice, powierzchnia do dzierżawy 20 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – PsIII ; KW nr 130122. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 520 AM-1, obręb Rogów Sobócki, powierzchnia do dzierżawy 310 m², oznaczenie klasy gruntów                        w ewidencji gruntów – Bz ; KW nr 95744. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 27/3 AM-2, obręb Górka, powierzchnia do dzierżawy 90 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – Dr; KW nr 240239. Przeznaczenie – działka przylegająca do działek mieszkaniowych                      z ogrodami. Wysokość opłat: 2,40 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 120 AM 1, obręb Wojnarowice, powierzchnia do dzierżawy 1000 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIV; KW nr 170312  Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłaty: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 10/3 AM-18, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 1000 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – Bi; KW nr 97421. Przeznaczenie – place i składowiska. Wysokość opłat: 5,00 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 1/4 AM 1, obręb Mirosławice, powierzchnia do dzierżawy 5300 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RII; KW nr 122807  Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłaty: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 5/76 AM-1, obręb Sulistrowiczki, powierzchnia do dzierżawy 86 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – Bp; KW nr 273604. Przeznaczenie – działka przylegająca do działek mieszkaniowych z ogrodami. Wysokość opłat: 2,40 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 80/2 AM 1, obręb Siedlakowice, powierzchnia do dzierżawy 1500 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów N; KW nr 94535  Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłaty: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 80/1 AM 1, obręb Siedlakowice, powierzchnia do dzierżawy 1000 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów N; KW nr 94536  Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłaty: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 105 AM 1, obręb Mirosławice, powierzchnia do dzierżawy 7500 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIa; KW nr 45163  Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłaty: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 470/4 AM-1, obręb Rogów Sobócki, powierzchnia do dzierżawy 1943 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – PIII; KW nr 123794. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłaty: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 10/21 AM-2, obręb Górka, powierzchnia do dzierżawy 887 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – RIVa ; KW nr 101362. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 75 AM-3, obręb Górka, powierzchnia do dzierżawy 50 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – Dr ; KW nr 240239. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 30 AM 12, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 5121 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIb, RIVb; KW nr 80201. Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłaty: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 35 AM 12, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 7053 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIb, RIVb; KW nr 132089. Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłaty: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 11/6 AM 3, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 5000 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIb, RIVa; KW nr 94996.  Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłaty: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 14/2 AM 19, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 1,6500 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIb, RIVa; KW nr 94986.  Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłaty: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 72/2 AM-3, obręb Górka, powierzchnia do dzierżawy 217 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – Bp; KW nr 61095. Przeznaczenie – działka przylegająca do działek mieszkaniowych                        z ogrodami. Wysokość opłat: 2,40 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 75/5 AM-28, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 590 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – RIIIa; KW nr 250170. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 8/1 AM-16, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 1500 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – RIVa; KW nr 95012. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 77 AM 1, obręb Ręków, powierzchnia do dzierżawy 2700 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIb; KW nr 130118.  Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłaty: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 12/7 AM-29, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 1400 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – RIIIb; KW nr 94867. Przeznaczenie – działalność hippiczna. Wysokość opłat: 0,09 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 72/3 AM-3, obręb Górka, powierzchnia do dzierżawy 233 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – Bp; KW nr 61095. Przeznaczenie – działka przylegająca do działek mieszkaniowych                        z ogrodami. Wysokość opłat: 2,40 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 75/3 AM-28, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 400 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – RIIIa; KW nr 250170. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 18/4 AM-31, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 300 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – B; KW nr 108173. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 100/3 AM-14, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 639 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – Bp; KW nr 94736. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 99/2 AM-4, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 740 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – Bp; KW nr 94735. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 188 AM-1, obręb Wojnarowice, powierzchnia do dzierżawy 400 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – Ws; KW nr 170312. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 83 AM-14, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 1,2500 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – RIIIb; KW nr 250170. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 4 AM 25, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 1,1892 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIVa; KW nr 250170  Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłaty: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 75 AM-3, obręb Górka, powierzchnia do dzierżawy 203 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – Dr ; KW nr 240239. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 33/2 AM-17, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 16 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – Bp; KW nr 94988. Przeznaczenie – reklama. Wysokość opłat: 238 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 75/6 AM-28, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 705 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – RIIIa; KW nr 250170. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 12/2 AM-17, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 100 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – BP; KW nr 94998. Przeznaczenie – działka przylegająca do działek mieszkaniowych
   z ogrodami. Wysokość opłat: 2,40 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 252/2 AM 1, obręb Rogów Sobócki, powierzchnia do dzierżawy 5500 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIV; KW nr 254564.  Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłaty: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 243/2 AM 1, obręb Będkowice, powierzchnia do dzierżawy 6748 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów PIII; KW nr 328891.  Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłaty: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 402/15-22 AM 1, obręb Rogów Sobócki, powierzchnia do dzierżawy 8500 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIV; KW nr 128624.  Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłaty: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 227/1,2 AM 1, obręb Stary Zamek, powierzchnia do dzierżawy 3400 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIV; KW nr 262373.  Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłaty: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 73/2,3,4 AM 1, obręb Olbrachtowice, powierzchnia do dzierżawy 4151 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RII; KW nr 128624.  Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłaty: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 2 AM 27, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 6,3441 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIVa; KW nr 123759. Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłaty: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 7 AM 27, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 1,1922 ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIVa; KW nr 127755. Przeznaczenie – rolne. Wysokość opłaty: 700 zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 2/2 AM-17, obręb Strzeblów, powierzchnia do dzierżawy 300 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – B; KW nr 94681. Przeznaczenie – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłat: 0,20 zł/m²/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 527 AM-1, obręb Sulistrowice, powierzchnia do dzierżawy 200 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – Dr; KW nr 250177. Przeznaczenie – działka przylegająca do działek mieszkaniowych z ogrodami. Wysokość opłat: 2,40 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.
 • Nieruchomość gruntowa, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz.  nr 30/1 AM-14, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 150 m², oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – B; KW nr 133563. Przeznaczenie – działka przylegająca do działek mieszkaniowych
  z ogrodami. Wysokość opłat: 2,40 zł/m²/rok plus podatek 23%VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6,
w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 
na okres 21 dni.