24 maja 2018
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

Wykaz nr 20/2018 nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia nr   59/2018

Sobótka, 22.05.2018

 

 

 

W Y K A Z  Nr   20/2018

nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121, 50,650), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będącej  własnością Gminy Sobótka, przeznaczonej do sprzedaży.

 

 

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 3/7 AM-15, obręb Sobótka,
    569  m2, położona jest w centralnej części Miasta Sobótka, na obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Przedmiotowa działka jest ogrodzona, porośnięta trawą i pojedynczymi drzewami. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej jaką jest ulica Świdnicka. Posiada dobry dostęp do uzbrojenia w sieci. ; KW nr WR1K/00094849/8.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 60 000 plus VAT 23%

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa,  jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Dla  każdej nieruchomości, do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,
w Referacie Planowania, Rozwoju i Inwestycji, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.