18 stycznia 2021
Iwona Wajner
Udostępnij

wykaz nr 2 do dzierżawy

Załącznik do zarządzenia nr 1/2021

z dnia 14.01.2021r.

 

 

WYKAZ Nr 2/2021

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020, poz. 1990 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3.

 

 

L.p. Numer nieruchomości Powierzchnia do dzierżawy Klasa gruntu Księga wieczysta Przeznaczenie Opłata roczna

zł/m2/rok

Termin płatności
1 72/6 AM 16, obręb Sobótka 1632m2 B WR1K

166634

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
2 56 AM 14, obręb Sobótka 362m2 B WR1K

94751

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
3 57 AM 14, obręb Sobótka 338m2 B WR1K

241933

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
4 77 AM 14, obręb Sobótka 613m2 B WR1K

94755

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
5 85 AM 14, obręb Sobótka 457m2 B WR1K

94757

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
6 92/2 AM 14, obręb Sobótka 2137m2 PsIII WR1K

203470

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
7 95/9 AM 14, obręb Sobótka 950m2 B WR1K

153232

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
8 43 AM 15, obręb Sobótka 1218m2 B WR1K

94773

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
9 59/2 AM 15, obręb Sobótka 1260m2 B WR1K

138013

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
10 1 AM 32, obręb Sobótka 1515m2 PsIII WR1K

94799

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
11 2/1, 2/2 AM 32, obręb Sobótka 1759m2, 1718m2 B WR1K

94800

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
12 69/1 AM 28, obręb Sobótka 1397m2 B WR1K

94797

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
13 30/1 AM 17, obręb Sobótka 429m2 Bp WR1K

131994

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
14 63 AM 11, obręb Strzeblów 751m2 B WR1K

94675

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
15 7/7 AM 2, obręb Górka 2648m2 RIVa WR1K

258491

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
16 28/2 AM 11, obręb Strzeblów 2623m2 Bp WR1K

292015

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
17 25/2 AM 6, obręb Górka 5752m2 RIVa WR1K

94689

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
18 1 AM 11, obręb Strzeblów 2539m2 B WR1K

94668

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
19 10/5 AM 12, obręb Strzeblów 1046m2 Bp WR1K

175990

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
20 3/3 AM, obręb Strzeblów 1113m2 B WR1K

94669

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
21 2/6 AM 7, obręb Górka 1363m2 B WR1K

94690

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
22 14 AM 17, obręb Strzeblów 951m2 B WR1K

246027

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
23 9/2 AM 12 obręb Strzeblów 872m2 B WR1K

278718

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
24 13/2 AM 11, obręb Strzeblów 2634m2 B WR1K

94683

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
25 45/3 AM 11, obręb Górka 4074m2 B WR1K

94639

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
26 63/3 AM 1, obręb Górka 826m2 B Wr1k

63165

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
27 306/17 AM 1, obręb Rogów Sobócki 1004m2 Br WR1K

94552

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
28 378/1 AM 1, obręb Sulistrowice 7900m2 PsIII WR1K

130122

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
29 488/6 AM 1, obręb Księginice Małe 114m2 B WR1K

288448

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
30 356 AM 1, obręb Księginice Małe 500m2 B WR1K

95678

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
31 493 AM 1, obręb Rogów Sobócki 1400m2 B WR1K

155620

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
32 227 AM 1, obręb Slistrowice, 1600m2 Br WR1K

130123

Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy

 

 

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.