16 lipca 2021
Iwona Wajner
Udostępnij

wykaz nr 19 do dzierżawy

Załącznik do zarządzenia nr  73/2021

z dnia 13.07.2021r.

 

WYKAZ Nr 19/2021

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy do lat 3

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1990 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Sobótka, przeznaczonej do dzierżawy do lat 3:

 

 

L.p. Numer nieruchomości Powierzchnia do dzierżawy Klasa gruntu Księga wieczysta Przeznaczenie Opłata roczna Termin płatności
1 45/1 AM 6 Górka 5300m2 Ws 94639/3 Stawy i wody stojące 1,00zł/m2 Wg umowy

 

 

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.