18 maja 2018
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

Wykaz nr 19/2018 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia nr   56/2018

Sobótka, 16.05.2018

 

 

 

W Y K A Z  Nr    19/2018

nieruchomość przeznaczona do sprzedaży

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz. 121, 50,650), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży.

 

 

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/2 AM-12, obręb Sobótka,
  1412  m2, klasa gruntów – RIIIa, RIIIb ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 117 800 plus VAT 23%
 2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/3 AM-12, obręb Sobótka,
  938 m2, klasa gruntów – RIIIa, RIIIb ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 94 800 plus VAT 23%
 3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/4 AM-12, obręb Sobótka,
  935 m2, klasa gruntów – RIIIa, RIIIb ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 94 600 plus VAT 23%
 4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/5 AM-12, obręb Sobótka,
  931 m2, klasa gruntów – RIIIa, RIIIb ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 94 300 plus VAT 23%
 5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/6 AM-12, obręb Sobótka,
  928 m2, klasa gruntów – RIIIa, RIIIb ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 94 000 plus VAT 23%
 6. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/7 AM-12, obręb Sobótka,
  907 m2, klasa gruntów – RIIIa, RIIIb ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 92 200 plus VAT 23%
 7. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/10 AM-12, obręb Sobótka,
  1282 m2, klasa gruntów – RIIIa ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 108 400 plus VAT 23%
 8. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/11 AM-12, obręb Sobótka,
  1000 m2, klasa gruntów – RIIIa ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 100 100 plus VAT 23%
 9. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/12 AM-12, obręb Sobótka,
  1003 m2, klasa gruntów – RIIIa ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 100 300 plus VAT 23%
 10. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/13 AM-12, obręb Sobótka,
  1005 m2, klasa gruntów – RIIIa ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 100 500 plus VAT 23%
 11. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/14 AM-12, obręb Sobótka,
  1007 m2, klasa gruntów – RIIIa ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 100 600 plus VAT 23%
 12. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/15 AM-12, obręb Sobótka,
  1009 m2, klasa gruntów – RIIIa ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 100 800 plus VAT 23%
 13. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/16 AM-12, obręb Sobótka,
  1011 m2, klasa gruntów – RIIIa ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 101 000 plus VAT 23%
 14. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/17 AM-12, obręb Sobótka,
  977 m2, klasa gruntów – RIIIa ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 98 100 plus VAT 23%
 15. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/19 AM-12, obręb Sobótka,
  905 m2, klasa gruntów – RIIIa, RIIIb ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 92 100 plus VAT 23%
 16. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/20 AM-12, obręb Sobótka,
  920 m2, klasa gruntów – RIIIa, RIIIb ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 93 300zł plus VAT 23%
 17. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/21  AM-12, obręb Sobótka,
  917 m2, klasa gruntów – RIIIa, RIIIb ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 93 100zł plus VAT 23%
 18. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/22  AM-12, obręb Sobótka,
  913 m2, klasa gruntów – RIIIa, RIIIb ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 92 700zł plus VAT 23%
 19. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/23  AM-12, obręb Sobótka,
  910 m2, klasa gruntów – RIIIa, RIIIb ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 92 500zł plus VAT 23%
 20. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/24  AM-12, obręb Sobótka,
  1085  m2, klasa gruntów – RIIIa, RIIIb ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 100 300zł plus VAT 23%
 21. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/26  AM-12, obręb Sobótka,
  977  m2, klasa gruntów – RIIIa ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 98 100zł plus VAT 23%
 22. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/27 AM-12, obręb Sobótka,
  1016 m2, klasa gruntów – RIIIa ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 101 400zł plus VAT 23%
 23. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/28 AM-12, obręb Sobótka,
  1000 m2, klasa gruntów – RIIIa ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 100 000zł plus VAT 23%
 24. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/29 AM-12, obręb Sobótka,
  942  m2, klasa gruntów – RIIIa ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 95 200zł plus VAT 23%
 25. Nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr 32/30 AM-12, obręb Sobótka,
  1240 m2, klasa gruntów – RIIIa ; KW nr WR1K/00080201/3.  Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 105 400zł plus VAT 23%

 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa,  jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Dla  każdej nieruchomości, do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka,
w Referacie Planowania, Rozwoju i Inwestycji, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.