18 maja 2018
Beata Augustyniak
Udostępnij

Wykaz nr 18 do dzierżawy

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  57/2018

Sobótka, 16.05.2018

 

 

W Y K A Z  Nr 18/2018

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018r., poz.121,50,650), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Sobótka, przeznaczonej do dzierżawy do lat trzech.

 

 

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 3/16  AM 1, obręb Sulistrowiczki, powierzchnia do dzierżawy 100 m2, oznaczenie klasy gruntów
    w ewidencji gruntów Dr; KW nr WR1K/00095341/4  Przeznaczenie dzierżawy – działki przylegające do działek letniskowych.

Wysokość opłaty: 4,00 zł/m2/rok + podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 

 

 

 

 

 

 

  Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.