26 lipca 2019
Beata Augustyniak
Udostępnij

Wykaz nr 18 do dzierżawy

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 88/2019

Sobótka,23.07.2019r.

W Y K A Z Nr 18/2019

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (
(Dz. U. z 2018r. poz. 2204 i poz. 2348, Dz.U.2019r. poz.270, 492, 801), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawyjako gruntpod pojemniki na odzież używaną.

dz. 80/1 AM-14, Sobótka, KW 243907, klasa gruntu- Dr

dz. 1 AM-33, Sobótka, KW 240244, klasa gruntu- Bz

dz. 84 AM-15, Sobótka, KW 243907, klasa gruntu- Dr

dz. 65 AM-17, Sobótka, KW 243907, klasa gruntu- Dr

dz. 58/3 AM-16, Sobótka, KW 102992, klasa gruntu- Bi

dz. 6 AM-15, Sobótka, KW 243907, klasa gruntu- Dr

dz. 26 AM-28, Sobótka, KW 243907, klasa gruntu- Dr

dz. 55 AM-17, Strzeblów, KW 243906, klasa gruntu- Dr

dz. 21 AM-17, Strzeblów, KW 243906, klasa gruntu- Dr

dz. 792/1 AM-1, Sulistrowice, KW 96502, klasa gruntu- Bz

dz. 122 AM-1, Garncarsko, KW 250171, klasa gruntu- Dr

dz. 145 AM-1, Strzegomiany, KW 20082, klasa gruntu- B

dz. 653/5 AM-1, Rogów Sobócki, KW brak, klasa gruntu- Dr

dz. 10 AM-3, Sobótka, KW 243907, klasa gruntu- Dr

dz. 147 AM-1, Górka, KW 114069, klasa gruntu- Dr

dz. 118 AM-13, Sobótka, KW 243907, klasa gruntu- Dr

Wysokość opłaty będzie naliczona w wysokości 12 zł netto/pojemnik/rok + VAT 23%

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Planowania, Rozwoju i Inwestycji, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.