8 lipca 2020
Beata Augustyniak
Udostępnij

Wykaz nr 17 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik do zarządzenia nr 86/2020

Sobótka,08.07.2020

W Y K A Z Nr 17/2020

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz.65, 284.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych

do dzierżawy na okres do lat trzech.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 63/5 AM 17, obręb Strzeblów, powierzchnia do dzierżawy 354 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów R; KW nr WR1K/370079/8 . Przeznaczenie dzierżawy- działki przylegające do działek mieszkalnych. Wysokość opłaty: 2,40zł/m2/rok plus obowiązujący podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 27/3 AM 2, obręb Górka, powierzchnia do dzierżawy 30 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr; KW nr WR1K/240239/8 . Przeznaczenie dzierżawy- działki przylegające do działek mieszkalnych. Wysokość opłaty: 2,40zł/m2/rok plus obowiązujący podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 45/1 AM 6, obręb Górka, powierzchnia do dzierżawy 250 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów R; KW nr WR1K/94639/3 . Przeznaczenie dzierżawy- działki uprawy ogrodnicze. Wysokość opłaty: 0,20zł/m2/rok Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 45/1 AM 6, obręb Górka, powierzchnia do dzierżawy 250 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów R; KW nr WR1K/94639/3 . Przeznaczenie dzierżawy- handel i usługi. Wysokość opłaty: 7,00zł/m2/rok plus obowiązujący podatek VAT Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 2/6 AM 12, obręb Strzeblów, powierzchnia do dzierżawy 14 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów B; KW nr WR1K/94648. Przeznaczenie dzierżawy- uprawy ogrodnicze. Wysokość opłaty: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 17 AM 6, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 120 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Bp; KW nr WR1K/250170/9 . Przeznaczenie dzierżawy- działki przylegające do działek mieszkalnych. Wysokość opłaty: 2,40zł/m2/rok plus obowiązujący podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 78/7 AM 2, obręb Górka, powierzchnia do dzierżawy 94 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr; KW nr WR1K/240239/8 . Przeznaczenie dzierżawy- działki przylegające do działek mieszkalnych. Wysokość opłaty: 2,40zł/m2/rok plus obowiązujący podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 27/3 AM 2, obręb Górka, powierzchnia do dzierżawy 185 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr; KW nr WR1K/240239/8 . Przeznaczenie dzierżawy- działki przylegające do działek mieszkalnych. Wysokość opłaty: 2,40zł/m2/rok plus obowiązujący podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 3. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 121/1 AM 1, obręb Okulice, powierzchnia do dzierżawy 150 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów R; KW nr WR1K/101357 . Przeznaczenie dzierżawy- działki przylegające do działek mieszkalnych. Wysokość opłaty: 2,40zł/m2/rok plus obowiązujący podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 201/14 AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia do dzierżawy 2 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Ls; KW nr WR1K/136677 . Przeznaczenie dzierżawy- reklama. Wysokość opłaty: 238zł/m2/rok plus obowiązujący podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 462/11 AM 1, obręb Rogów Sobócki, powierzchnia do dzierżawy 433 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Ps; KW nr WR1K/95745/6 . Przeznaczenie dzierżawy- parking. Wysokość opłaty: 5,00zł/m2/rok plus obowiązujący podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.
 6. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 52/2 AM 13, obręb Sobótka, powierzchnia do dzierżawy 350 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Ps; KW nr WR1K/243907/3 . Przeznaczenie dzierżawy- parking. Wysokość opłaty: 5,00zł/m2/rok plus obowiązujący podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach pn. – czw. 8.00 do 15.00,piątek 8:00 do 13:00 telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.

Strona 2 z 2

Wykaz 17/2020