23 czerwca 2021
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 17 nieruchomości do dzierżawy

 

Załącznik do zarządzenia nr 63/2021

z dnia 15.06.2021r.

WYKAZ Nr 17/2021

Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1990 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3:

L.p.

Numer nieruchomości

Powierzchnia do dzierżawy

Klasa gruntu

Księga wieczysta

Przeznaczenie

Opłata roczna

Termin płatności

1

189 AM1 Kunów

499m2

PSIII

254569

Uprawy ogrodnicze

0,20zł/m2

Wg umowy

2

18/4 AM31 Sobótka

15m2

B

108173

Teren pod garaż

4,00zł/m2

Wg umowy

3

21/49 AM 17 Strzeblów

1000m2

LZ

94657

Uprawy ogrodnicze

0,20zł/m2

Wg umowy

4

16/5 AM15 Sobótka

160m2

B

136732

Uprawy ogrodnicze

0,20zł/m2

Wg umowy

5

14/11 AM 29 Sobótka

680m2

RIVa

94480

Uprawy ogrodnicze

0,20zł/m2

Wg umowy

6

59/2 AM 28 Sobótka

129m2

Dr

243907

Działka przylegająca do dz. mieszkaniowej

2,40zł/m2

Wg umowy

7

75/8 AM 28 Sobótka

450m2

RIVa

250170

Uprawy ogrodnicze

0,20zł/m2

Wg umowy

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.