27 kwietnia 2018
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 17 do dzierżawy

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 51/2018

Sobótka, 26.04.2018

W Y K A Z Nr 17/2018

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018r., poz.121,50), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Sobótka, przeznaczonej do dzierżawy do lat trzech.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 772/21 AM 1, obręb Sulistrowiczki, powierzchnia do dzierżawy 200 m2, oznaczenie klasy gruntów
    w ewidencji gruntów Dr; KW nr WR1K/00114070/3 Przeznaczenie dzierżawy – działki przylegające do działek letniskowych.

Wysokość opłaty: 4,00 zł/m2/rok + podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami
, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.

Strona 4 z 3

Wykaz 1/2018 z 23.01.2018r.