27 kwietnia 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

wykaz nr 16 do sprzedazy

 

W Y K A Z Nr 16/2018

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (
Dz. U. z 2018r., poz.121,50.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 308/11 AM 1, obręb Księginice Małe, powierzchnia 102m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – RV, KW WR1K/00095723/6. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy letniskowej. Działka na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej.

Cena nieruchomości: 7 769,00.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 308/12 AM 1, obręb Księginice Małe, powierzchnia 103m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – RV, KW WR1K/00095723/6. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy letniskowej. Działka na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej.

Cena nieruchomości: 892,00.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 379/2 AM 1, obręb Księginice Małe, powierzchnia 1408m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – PsIV,RIVb ; KW WR1K/00095715/7. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 99 000,00 zł

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 202 AM 1, obręb Kunów, powierzchnia 6800m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – Lz ; KW WR1K00174634/3. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy zagrodowej.

Cena nieruchomości: 205 000,00 zł

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 377/2 AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia 994m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – SIII ; KW WR1K/00130119/7. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy letniskowej.

Cena nieruchomości: 65 000,00 zł

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 377/5 AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia 953m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – SIII ; KW WR1K/00130119/7. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy letniskowej.

Cena nieruchomości: 60 000,00 zł

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 377/6 AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia 1009m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – SIII ; KW WR1K/00130119/7. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy letniskowej.

Cena nieruchomości: 60 000,00 zł

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 375/3 AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia 922m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – PsIV ; KW WR1K/00130120/7. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy letniskowej.

Cena nieruchomości: 60 000,00 zł

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 327/2 AM 1, obręb Księginice Małe, powierzchnia 1558m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów –RIVb ; KW WR1K/00095702/3. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy letniskowej.

Cena nieruchomości: 79 000,00 zł

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 327/3 AM 1, obręb Księginice Małe, powierzchnia 1529m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów –RIVb ; KW WR1K/00095702/3. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy letniskowej.

Cena nieruchomości: 79 000,00 zł

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 327/4 AM 1, obręb Księginice Małe, powierzchnia 1495m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów –RIVb ; KW WR1K/00095702/3. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy letniskowej.

Cena nieruchomości: 75 000,00 zł

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 124 AM 1, obręb Będkowice, powierzchnia 1060m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów –LsV, PsIII ; KW WR1K/00097565/4. Przeznaczenie w mpzp – teren lasów lub zadrzewień.

Cena nieruchomości: 12 000,00 zł

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 26/9 AM 1, obręb Przezdrowice, powierzchnia 1351m2 oraz dz. nr 26/10 AM 1 , obręb Przezdrowice, pow. 1764 m2; oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów – Ws,Br – tereny wód powierzchniowych oraz grunty rolne zabudowane; KW nr WR1K/00094570/1. Przeznaczenie w mpzp – pod zabudowę zagrodowa mieszkaniową wielorodzinną oraz usługi.

Cena nieruchomości: 210 000,00 zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Dla nieruchomości z poz. 1-11 , do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Planowania, Rozwoju i Inwestycji, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.

Strona 2 z 2

Wykaz 16/2018 z dnia 26.04.2018r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 51/2018

Sobótka, 26.04.2018