27 maja 2020
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 13 do dzierżawy

Załącznik do zarządzenia nr 57/2020

Sobótka,25.05.2020

W Y K A Z Nr 13/2020

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz.65, 284.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych

do dzierżawy na okres do lat trzech.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 201/14 AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia do dzierżawy 100 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Ps, Ls; KW nr WR1K/136677 . Przeznaczenie dzierżawy- usługi gastronomiczne. Wysokość opłaty: 20,00zł/m2/rok plus obowiązujący podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach pn. – czw. 8.00 do 15.00,piątek 8:00 do 13:00 telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.

Strona 4 z 4

Wykaz 6/2020