20 maja 2020
Katarzyna Wilczyńska
Udostępnij

Wykaz nr 12 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  55/20

                                              Sobótka, 14.05.2020

W Y K A Z  Nr   12/2020

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 65 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 28/19 AM-12, obręb Sobótka,
  pow. 1448 m², klasa gruntów – RIIIb ; KW nr WR1K/00056928/8. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową.
  Cena: 128 000 plus VAT 23%
 2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 28/20 AM-12, obręb Sobótka,
  pow. 936 m², klasa gruntów – RIIIb ; KW nr WR1K/00056928/8. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową.
  Cena: 88 000 plus VAT 23%
 3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 28/21 AM-12, obręb Sobótka,
  pow. 926 m², klasa gruntów – RIIIb ; KW nr WR1K/00056928/8. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową.
  Cena: 88 000 plus VAT 23%
 4. Nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 98 AM-18, obręb Sobótka,
  pow. 1178 m², klasa gruntów – RIVb ; KW nr WR1K/00080153/1. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności z zabudową usługową.
  Cena: 110 000 plus VAT 23%
 5. Nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 107/2 AM-18, obręb Sobótka,
  pow. 2026 m², klasa gruntów – RV, RIVb ; KW nr WR1K/00080154/8. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 170 000 plus VAT 23%
 6. Nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 111/1 AM-18, obręb Sobótka,
  pow. 1450 m², klasa gruntów – Bp ; KW nr WR1K/00080162/7. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 115 000 plus VAT 23%
 7. Nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 111/2 AM-18, obręb Sobótka,
  pow. 1838 m², klasa gruntów – Ps ; KW nr WR1K/00080162/7. Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności. Cena: 145 000 plus VAT 23%
 8. Nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 17/3 AM-2, pow. 1824 m², klasa gruntów – RIVa i 1/4 AM-3, pow. 3852 m², klasa gruntów – RV, RIVb, RIVa;
  o łącznej powierzchni 5676 m², obręb Sobótka, KW nr WR1K/00085561/9. Przeznaczenie – zabudowa przemysłowa. Cena: 230 000 plus VAT 23%
 9. Nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 17/5 AM-2, pow. 1290 m², klasa gruntów – RIVa, RIVb i 1/6 AM-3, pow. 2747 m², klasa gruntów – RIVb, RIVa;
  o łącznej powierzchni 4037 m², obręb Sobótka, KW nr WR1K/00095016/7
  i WR1K/00095014/3. Przeznaczenie – zabudowa przemysłowa. Cena: 170 000 plus VAT 23%
 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 17/4 AM-2, pow. 0,4556 ha, klasa gruntów – RIVa, RIIIa i 1/5 AM-3, pow. 1,0922 ha, klasa gruntów – RIIIa, RIVb, RIVa; o łącznej powierzchni 1,5478, obręb Sobótka, KW nr WR1K/00100020/7
  i WR1K/00100018/0. Przeznaczenie – rolne. Cena: 93 000

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa,  jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Dla nieruchomości w pozycji 1-9 do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.