20 maja 2019
Beata Augustyniak
Udostępnij

wykaz nr 11 do sprzedaży

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 54/2019

Sobótka, 16.05.2019

W Y K A Z Nr 11/2019

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (
Dz. U. z 2018r., poz.2204,2348.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do sprzedaży.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 89 AM 1, obręb Mirosławice, powierzchnia 0,1100ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów ŁIII; KW WR1K/00114636/9 oraz dz. nr 90 AM 1 obręb Mirosławice,powierzchnia 0,1600ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów ŁIII; KW WR1K/00114637/6 . Przeznaczenie w mpzp – teren usług z zakresu sportu, rekreacji lub wypoczynku, turystyki , handlu, gastronomii , kultury

Cena nieruchomości: 93 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 377/2 AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia 0,0994m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: S-PsIII,; KW WR1K/00130119/7. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy letniskowej.

Cena nieruchomości: 90000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 377/5 AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia 0,0953m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: S-PsIII,; KW WR1K/00130119/7. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy letniskowej.

Cena nieruchomości: 86 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 377/6 AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia 0,1009m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: S-PsIII,; KW WR1K/00130119/7. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy letniskowej.

Cena nieruchomości: 84 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 375/3 AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia 0,0922m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów: PsIV,; KW WR1K/00130120/7. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy letniskowej.

Cena nieruchomości: 83 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 111/2 AM 18, obręb Sobótka, powierzchnia 0, 1838ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Ps; KW WR1K/00080162/7. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowejniskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 144 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 111/1 AM 18, obręb Sobótka, powierzchnia 0, 1450ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Bp; KW WR1K/00080162/7. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowejniskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 123 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 107/2 AM 18, obręb Sobótka, powierzchnia 0, 2026ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów R V, RIVb; KW WR1K/00080154/8. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowejniskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 175 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 98 AM 18, obręb Sobótka, powierzchnia 0, 1178ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIVb; KW WR1K/00080153/1. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowejniskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 105 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 10/9, 9/7, 10/12 AM 33, obręb Sobótka, powierzchnia łączna 0,1673ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIVa, RIVb; KW WR1K/00095019/8. Przeznaczenie w mpzp – teren zabudowy mieszkaniowejniskiej intensywności.

Cena nieruchomości: 177 000,00 zł.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 618 AM 1, obręb Rogów Sobócki, powierzchnia 1,3000ha, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIVa; KW WR1K/00119937/4. Przeznaczenie w mpzp – teren upraw rolniczych

Cena nieruchomości: 75 000,00 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po tym terminie nieruchomość zostanie zbyta.

Dla każdej nieruchomościz poz. 110do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, który pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.

Strona 2 z 2

Wykaz 1/2019 z dnia 08.01.2019r.