26 kwietnia 2019
Beata Augustyniak
Udostępnij

Wykaz nr 10

Załącznik do zarządzenia nr46/2019

Sobótka, 16.04.2019r.

W Y K A Z Nr 10/2019

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (
Dz. U. z 2018r., poz.2204,2348,Dz.U 2019,poz 270, 492), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy na okres do lat trzech.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 806/1
    AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia do dzierżawy80 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr; KW nr WR1K/00096508/0 Przeznaczenie dzierżawy –działki przylegające do działek letniskowych.

Wysokość opłaty: 4,00zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 3/16, AM 1, obręb Sulistrowiczki, powierzchnia do dzierżawy 50 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr; KW nr WR1K/00095341/4. Przeznaczenie dzierżawy – działki przylegające do działek letniskowych.

Wysokość opłaty: 4,00zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.