24 stycznia 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Wykaz nr 1 działek do dzierżawy

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/2018

Sobótka, 23.01.2018

W Y K A Z Nr 1/2018

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz.121 t.j.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat trzech.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 3/2 AM 14, obręb Sobótka, powierzchnia 138 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Bp; KW nr WR1K/00240248. Przeznaczenie dzierżawy działki przylegające do działek mieszkaniowych .

Wysokość opłaty: 2,40zł/m2/rok + podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 56/8 AM 3, obręb Górka, powierzchnia 172 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Bp; KW nr WR1K/00094703 Przeznaczenie dzierżawy – uprawy ogrodnicze.

Wysokość opłaty: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 45/1 AM 6, obręb Górka, powierzchnia 25 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Ls; KW nr WR1K/00094639 Przeznaczenie dzierżawy – uprawy ogrodnicze.

Wysokość opłaty: 4,00zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 35 AM 17, obręb Sobótka, powierzchnia 2,00 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Bp; KW nr WR1K/00094837. Przeznaczenie dzierżawy – pod reklamę.

Wysokość opłaty: 238,00zł/m2/rok + podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 48/1 AM 17, obręb Sobótka, powierzchnia 80,00 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr; KW brak danych. Przeznaczenie dzierżawy – handel i usługi.

Wysokość opłaty: 7,00zł/m2/rok + podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 103 AM 16, obręb Sobótka, powierzchnia 427,00 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów B; KW nr WR1K00095001. Przeznaczenie dzierżawy – działki przylegające do działek mieszkaniowych. Wysokość opłaty: 2,40zł/m2/rok + podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 33/2 AM 17, obręb Sobótka, powierzchnia 33,00 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Bp; KW nr WR1K/00094988. Przeznaczenie dzierżawy – Handel i usługi. Wysokość opłaty: 7,00zł/m2/rok + podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 95/9 AM 14, obręb Sobótka, powierzchnia 350,00 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów PsIII; KW nr WR1K/00153232. Przeznaczenie dzierżawy – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłaty: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 10/16 AM 2, obręb Górka, powierzchnia 1 400,00 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIB; KW nr WR1K/00101362. Przeznaczenie dzierżawy – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłaty: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 3/7AM 12, obręb Sobótka, powierzchnia 332,00 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Ti; KW nr WR1K/00097138. Przeznaczenie dzierżawy – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłaty: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 18/3 AM 31, obręb Sobótka, powierzchnia 600,00 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów B; KW nr WR1K/00108173. Przeznaczenie dzierżawy – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłaty: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 6 AM 15, obręb Sobótka, powierzchnia 100,00 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr; KW nr WR1K/00243907. Przeznaczenie dzierżawy – działki przylegające do działek mieszkaniowych. Wysokość opłaty: 2,40zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 18/3 AM 31, obręb Sobótka, powierzchnia 600,00 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów B; KW nr WR1K/108173. Przeznaczenie dzierżawy – garaż. Wysokość opłaty: 4,00zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 44/3 AM 17, obręb Strzeblów, powierzchnia 250,00 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów PsIII; KW nr WR1K/00094661. Przeznaczenie dzierżawy – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłaty: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 30 AM 3, obręb Górka, powierzchnia 350,00 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIB; KW nr WR1K/00240239. Przeznaczenie dzierżawy – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłaty: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 16/1 AM 17, obręb Sobótka, powierzchnia 180,00 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów B; KW nr WR1K/00282419. Przeznaczenie dzierżawy – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłaty: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 12/1AM 17, obręb Sobótka, powierzchnia 110,00 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Bp; KW nr WR1K/00094999. Przeznaczenie dzierżawy – działki przylegające do działek mieszkaniowych. Wysokość opłaty: 2,40zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 44/5 AM 17, obręb Strzeblów, powierzchnia 700,00 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIVa; KW nr WR1K/00128205. Przeznaczenie dzierżawy – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłaty: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 30 AM 15, obręb Sobótka, powierzchnia 210,00 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów B; KW nr WR1K/00094729. Przeznaczenie dzierżawy – parking. Wysokość opłaty: 5,00zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 1/1 AM 6, obręb Górka, powierzchnia 11 000 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIVa; KW nr WR1K/00175399. Przeznaczenie dzierżawy – stawy i wody stojące. Wysokość opłaty: 1,00zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 73/1,2,3,4 AM 1, obręb Olbrachtowice, powierzchnia 5 353,00 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RII; KW nr WR1K/00128210. Przeznaczenie dzierżawy – uprawy rolnicze. Wysokość opłaty: 700,00zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 62 AM 1, obręb Stary zamek powierzchnia 2 100,00 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIa; KW nr WR1K/00152220. Przeznaczenie dzierżawy – uprawy rolnicze. Wysokość opłaty: 700,00zł/ha/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 237/4 AM 1, obręb Garncarsko, powierzchnia 1630,00 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów PsIV; KW nr WR1K/00079182. Przeznaczenie dzierżawy – uprawy rolnicze. Wysokość opłaty: 700,00zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 252/2 AM 1, obręb Rogów Sobócki, powierzchnia 5 500,00 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIa; KW nr WR1K/00254564. Przeznaczenie dzierżawy – uprawy rolnicze. Wysokość opłaty: 700,00zł/ha/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 250/2 AM 1, obręb Strzegomiany, powierzchnia 170,00 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIVa; KW nr WR1K/00138705. Przeznaczenie dzierżawy – uprawy ogrodnicze. Wysokość opłaty: 0,20zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 250/2 AM 1, obręb Strzegomiany, powierzchnia 30 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów RIIIa; KW nr WR1K/00138705. Przeznaczenie dzierżawy – działki przylegające do działek mieszkaniowych . Wysokość opłaty: 2,40zł/m2/rok + podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako cz. dz. nr 378/1 AM 1, obręb Sulistrowice, powierzchnia 80,00 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów B; KW nr WR1K/00130122 Przeznaczenie dzierżawy – działki przylegające do działek mieszkaniowych. Wysokość opłaty: 2,40zł/m2/rok + podatek VAT. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.