18 stycznia 2021
Iwona Wajner
Udostępnij

wykaz nr 1 do sprzedaży

Załącznik do zarządzenia nr 1/2021

Z dnia 14.01.2021r.

 

 

WYKAZ Nr 1/2021

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1990 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3.

 

L.p Numer nieruchomości Powierzchnia do dzierżawy Klasa gruntu Księga wieczysta Przeznaczenie Opłata roczna

zł/m2/rok

Termin płatności
1 33/2 AM 17 obręb Sobótka 130m2 Bi WR1K 94988 usługi i handel 7,00zł Wg umowy
2 33/2 AM 17 obręb Sobótka 100m2 Bi WR1K 94988 przylegające do mieszkaniowej 2,40zł Wg umowy
3 12/2 AM 6 obręb Sobótka 709m2 RIVa WR1K 240243 Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
4 44/5 AM 17 obręb Strzeblów 2500m2 RIVa WR1K 128205 Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
5 76, 77, 78 AM 28

9 AM 30 obręb Sobótka

łącznie  2,7540ha RIVa

RIVb

WR1K 80201/3

100016/6

94858/4

rola 700zł/ha Wg umowy
6 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 AM 30 obręb Sobótka łącznie 6,7601 ha RIVa WR1K 100025/2, 100041/0,

100043/4,

100042/7.

100026/9,

80201/3

rola 700zł/ha Wg umowy
7 10/15 AM 2 obręb Górka 1276m2 RIVa WR1K 101362 Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
8 35 AM 17 obręb Sobótka 150m2 Bz WR1K 94837 parking 5,00zł Wg umowy
9 14/11 AM 27 obręb Sobótka 430m2 RIVa WR1K 94480 Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
10 18/3 AM 31 obręb Sobótka 1500m2 B WR1K 108173 Uprawy ogrodnicze 0,20zł Wg umowy
11 18/3 AM 31 obręb Sobótka 40m2 B WR1K 108173 garaż 4,00zł Wg umowy
12 30/1 AM 14 obręb Sobótka 28m2 B WR1K 133563 garaż 4,00zł Wg umowy
13 30/1 AM 3 obręb Górka

 

128 Dr WR1K 240239/8 Przyległe do mieszkaniowej 2,40zł Wg umowy
14 30/2 AM 3 obręb Górka 40 Dr WR1K 240239/8 Przyległe do mieszkaniowej 2,40zł Wg umowy
15 30/3 AM 3 obręb Górka 152 Dr WR1K 240239/8 Przyległe do mieszkaniowej 2,40zł Wg umowy
16 30/4 AM 3 obręb Górka 188 Dr WR1K 240239/8 Przyległe do mieszkaniowej 2,40zł Wg umowy
17 30/5 AM 3 obręb Górka 117 Dr WR1K 240239/8 Przyległe do mieszkaniowej 2,40zł Wg umowy
18 30/6 AM 3 obręb Górka 86 Dr WR1K 240239/8 Przyległe do mieszkaniowej 2,40zł Wg umowy
19 30/7 AM 3 obręb Górka 197 Dr WR1K 240239/8 Przyległe do mieszkaniowej 2,40zł Wg umowy
20 30/8 AM 3 obręb Górka 101 Dr WR1K 240239/8 Przyległe do mieszkaniowej 2,40zł Wg umowy
21 30/9 AM 3 obręb Górka 63 Dr WR1K 240239/8 Przyległe do mieszkaniowej 2,40zł Wg umowy
22 30/10 AM 3 obręb Górka 77 Dr WR1K 240239/8 Przyległe do mieszkaniowej 2,40zł Wg umowy

 

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.