14 maja 2020
Beata Augustyniak
Udostępnij

Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia 49/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 08.05.2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA
W UŻYCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy Sobótka na okres 21 dni został wywieszony i podany do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie:

  1. Lokal użytkowy o pow. użytkowej 162,92 m2 oraz piwnica o pow. 209,94 m2 położone w budynku przy ul. Strzelców 2a w Sobótce, działka nr 10/4 AM-28 o pow. 802 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00176037/2.

Umowa użyczenia zostanie zawarta na 5 lata z przeznaczeniem na działalność statutową związaną z świadczeniem usług medycznych.

 Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 7, telefon (071) 3351232

 Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.