18 stycznia 2021
Iwona Wajner
Udostępnij

wykaz 27 do dzierżawy

Załącznik do zarządzenia nr  157/20

Sobótka, 28.12.2020

 

 

 

W Y K A Z  Nr   27/2020

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020, poz.1990), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat.

 

 

  1. Nieruchomość gruntowa- dz. nr 116/3 AM-16, obręb Sobótka,
    450m2, klasa gruntów – Bi ; KW 240247/7, Przeznaczenie – działka przyległa do działki mieszkaniowej z ogrodem. Wysokość opłat: 2,40zł/m2?rok plus podatek 23%. VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy
  2. Nieruchomość gruntowa- dz. nr 134 AM-1, obręb Górka,
    1m2, klasa gruntów – RIVa ; KW 121127, Przeznaczenie – teren pod automat do zniczy. Wysokość opłat: 35,00zł/m2?rok plus podatek 23%. VAT. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

 

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.