2 listopada 2021
Iwona Wajner
Udostępnij

wykaz 24 do dzierżawy

Załącznik do zarządzenia nr 101/2021

z dnia 22.10.2021r.

 

WYKAZ Nr 24/2021

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy do lat 3

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2021, poz. 1899.), podaje do publicznej wiadomości,  wykaz nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Sobótka, przeznaczonej do dzierżawy do lat 3:

 

 

L.p. Numer nieruchomości Powierzchnia do dzierżawy Klasa gruntu Księga wieczysta Przeznaczenie Opłata roczna Termin płatności
1 75/5 AM 11 obręb Sobótka 590m2 RIVa 250170/9 Uprawy ogrodnicze 0,20zł/m2 Wg umowy
2 272/7 AM 1 obręb Strzegomiany 2,02ha RIIIa 202372/2 Rola 700zł/ha Wg umowy
3 24/2 AM 15 obręb Sobótka 15m2 B 136734 Teren pod garaż 4,00zł/m2 Wg umowy
4 475/2 AM 1 obręb Księginice Małe 100m2 Dr 282448/2 Działka przylegająca do działki letniskowej 4,00zł/m2 Wg umowy

 

 

 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.