14 kwietnia 2021
Beata Augustyniak
Udostępnij

Wykan nr 10 działek z zasobu gminnego przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik do Zarządzenia 36/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka

z dnia 09.04.2021r.

WYKAZ nr 10/2021

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz.1990,
z 2021r. poz. 11.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy:

  1. Nieruchomość gruntowa  niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 3/18 AM 1, obręb Sulistrowiczki, o pow. 111 m2, oznaczenie klasy gruntów w ewidencji gruntów Dr, KW 95341/4; Przeznaczenie – działki przylegające do działek letniskowych . Wysokość opłat: 4,00zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 3/16 AM 1, obręb Sulistrowiczki, powierzchnia 80m2, oznaczenie klasy gruntów
    w ewidencji gruntów – Dr, KW 95341/4; Przeznaczenie – działki przylegające do działek letniskowych . Wysokość opłat: 4,00zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat wg umowy.

  1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dz. nr 120 AM 1, obręb Stary Zamek, powierzchnia 0,1800 ha oznaczenie klasy gruntów
    w ewidencji gruntów ŁIV; KW WR1K98239. Przeznaczenie dzierżawy- hodowla kóz. Wysokość opłaty: 0,15zł/m2/rok. Termin wnoszenia opłat: wg umowy.

 Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 7, telefon (071) 3351234

 Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1,  na okres 21 dni.