9 kwietnia 2018
UMiG Sobótka
Udostępnij

Wyjątkowe zdjęcia z powstania pomnika żołnierza Lützowa

Pierwsza taka prezentacja owianego niemal legendą dzieła już od 10 IV 2018 na CATL. Dzieła, wokół którego narosło też kilka mitów.

ZOBACZ MATERIAŁY TU: https://www.facebook.com/CyfroweArchiwumSobotki/

Zaprezentowane materiały zostaną wykorzystane w tworzeniu infrastruktury plenerowej promującej ten epizod i osobę znanego rzeźbiarza w historii Sobótki.
Pytamy i znajdujemy. Gdy znajdziemy, staramy się to systematyzować. Gdy to zrobimy, pokazujemy.
Obserwacja materiałów i czujność sprawiły, że niemal jak na zamówienie właśnie w 105. rocznicę odsłonięcia pomnika w Sobótce możemy zaprezentować prawie kompletny, a przynajmniej reprezentatywny obraz powstawania dzieła: od początku do jego końca.
Bo ile można oglądać ten sam obiekt, nie zadawszy sobie choć raz pytania – jak on powstał? Jak wyglądał proces twórczy odkuwania go w kamieniu?
Przedstawione zdjęcia są wyjątkowe, ponieważ – choć są dostępne na jednej ze stron historycznych oraz w katalogach dwóch wrocławskich wystaw – niewiele osób mogło mieć z nimi styczność.
Zebranie tych materiałów, powiązanie z tymi już znanymi i będącymi w obiegu od lat, tworzy od teraz wspaniały i swoiście nowy portret dzieła, będącego symbolem miasta sprzed 1945 roku. To jedno z zadań, jakiego się podjęliśmy, aby gromadzić i łączyć możliwie w całość rozproszony materiał źródłowy dotyczący Sobótki.
Zapraszamy na kilkudniową prezentację fotografii.

…bo kopytek z brązu jednak nie było.

Dziękujemy dyrektorowi Muzeum Miejskiego Wrocławia, panu dr. Łagiewskiemu i p. Trzynadlowskiemu oraz Stowarzyszeniu Wratislaviae Amici/portalowi https://dolny-slask.org.pl/ za przychylność sprawie i udostępnienie materiałów.